December 17, 2019

İşe alım sürecini zorlu hale getiren etmenlerden biri en doğru adaya karar verebilmektir. Yanlış yapılan işe alımın, bir işletmeye maddi ve manevi zararları vardır.Aday seçim sürecinin işletmelerdeki uygulamaları değişiklik gösterse de insan kaynaklarının birçok fonksi...

May 16, 2018

• İşletme, Yapılan İşler ve İşgörenler için Planlama Yapma,

• İşgören Kaynağının Elde Edilmesi,

• İşgören Kaynağının Elde Tutulması,

• Bireysel ve Toplam İşletme Performansının ve Kalitesinin Arttırılması

İlk konu İşletme, Yapılan İşler ve İşgörenler için Planlama Yapm...

January 29, 2018

Performans değerlemesine başlamadan önce yapılması gerekenler öncelikle işgörenlerin başarılarını ölçecek kriterlerin belirlenmesidir. Bu kriterler ile çalışanların başarıları arasında kurulan korelasyon sonucunda gerekli değerleme yapılabilmektedir. 

Eğer standartlar v...

March 20, 2017

İş Analizi; işletmelerde işlerin verimli, doğru, etkin yapılabilmesi için gerçekleştirilen her iş için kapsamlı şekilde nitelik, nicelik, sorumlulukları ve çalışma koşullarını bilimsel yöntemlerle inceleyen işin cinsini, harcanan zamanı, kullanılan iş araçlarını, malze...

Please reload

Öne Çıkanlar

İŞ DEĞERLEMESİ ve ÜCRET YÖNETİMİ

August 9, 2018

1/10
Please reload

Yeni Yazılar
Please reload

Etiketler