top of page

Ücret Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur

Ücret neyin karşılığıdır?

Ücret belirli bir işte , kişinin yaptığı iş ve veya yetkinlikleri karşılığı elde ettiği kazanımdır. Ücreti birkaç pencereden değerlendirebilmek mümkündür ekonomik açıdan , işletme açısından, işgören açısından , sosyal siyaset açısından ücretin çeşitli anlamları mevcuttur. Ücretin evrensel kabul edilen özellikleri arasında eşit iş = eşit ücret , ücret adaleti , tutarlı ücret politikaları, rekabet gibi unsurları bulunmaktadır.

Ücreti belirlerken işçi, işveren , sendika ,kamu , asgari ücret , üst sınır , kurumun yaklaşımı gibi parametreler söz konusudur.

Bir firmada ücret analizi yapılırken firmadaki tüm pozisyonlar çıkarılır, bu pozisyonların şirketteki diğer pozisyonlardaki ücretlerle olan, aynı sektörde yer alan diğer şirketlerdeki benzer pozisyonlarla , diğer sektörlerde yer alan benzer pozisyonlardaki ücretlerle kıyaslanması işlemidir.

Peki ücret sistemi veya yönetimi işverenler için neden önemlidir?

  • Nitelikli Personeli İşletmeye Çekebilmek

  • Mevcut Personeli İşletmede Tutabilmek

  • Çalışanın Performansının Gelişimine Destek Olmak,

Ücret Sisteminin Oluşum Süreci

  • İş Analizlerinin Yapılması

  • Faktörlerin Belirlenmesi

  • İş Değerlemesi

  • İş Gruplandırması

  • Piyasa Ücret Araştırması

  • Ücret Yapısını Oluşturma

  • İş Grubuna Bağlı Olarak İşlerin Ücretlendirilmesi

Günümüzde Ücret Yönetimi İşverenler için çok önemlidir. Baştan sistemi kurmak hem ileri günlerdeki sorunların oluşmasını engelleyecek hem de firmanızda ki Kurumsallaşmanın altyapısını kurup, çalışanların memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak için gerekli olan analizi yapmış olursunuz.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page