top of page

Eğitiminin Çalışanların Performansları Üzerine Olan Etkileri

İşyerlerinin verimliliğini artırmak, çalışanları geliştirerek motivasyonlarını artırmak, oryantasyonla işe alışmalarını hızlandırmak amaçlı bunun yanında gelişen teknolojileri işlerinde kullanabilmek ve işyerine olan aidetlerini arttırdığı ortaya çıkmıştır.

Günümüz çalışanlarını etkili ve verimli olarak yönetebilmek için , onları özendirici ve eyleme geçirici , insan doğasına ve beklentilerine uygun yöntemler geliştirilmiştir. Bu nedenle insan yönetiminde başarılı olmak için önce insanı tanımak, yönetilen insanların doğal yapısındaki çelişkileri ve özellikleri bilmek gerekir.

Çalışanlar İşyeri için Maliyet mi? Değerli bir Kaynak mı?

Bir ulusun veya bir işyerinin en önemli rekabet avantajı onun işgücünün becerileri ve toplam öğrenmesine dayanmaktadır. Bilgi toplumunda bilgi kavramını yaratan bireydir. İnsan işletmeler için bir maliyet kalemi değil , yatırım konusu olan değerli bir kaynak olarak görülmelidir. Çalışana sürekli yatırım yapılarak, örgütsel amaçları gerçekleştirmek yolunda bireylerin yetenek ve niteliklerini geliştirecek eğitim imkanı sağlanırsa , çalışanlar işyerinin değerini arttıran sürecin bir parçası haline gelirler.

Eğitimin Performans Üzerine Olan Etkileri

Bireysel açıdan eğitim, amaçlara ulaşma başarısını arttırmaya yönelik , çalışanların , bilgi , yetenek ve güdülemelerini değiştirme ve geliştirme sürecidir. İşyeri açısından eğitim, etkililik , etkenlik ve verimlilik açısından mevcut başarısını geliştirmeyi amaçlayan yönetim araçlarının tümüdür.

İşletmelerde eğitim faaliyetleri mevcut sorunların çözülmesi için uygulanabileceği gibi gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçların karşılanması içinde düzenlenebilir. Öğrenme zihinsel bir süreç olduğu kadar motivasyonel bir özellik de taşımaktadır.

İnsan faktörü artık işletmelerin görünmeyen bir gücü olarak kabul edilmekte hatta işletmelerin değerlendirilme yöntemleri içerisinde entelektüel sermaye olarak önemli bir yer teşkil etmektedir. İşletmelerin piyasadaki değerleri ne olursa olsun, gerçek değerleri ve aslında işletmeleri başarıya götüren yegane unsur ellerindeki insan gücü ve bunu kullanabilme yetenekleridir.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page