top of page

Mentorlüğün 8 Temel Faydası


Mentorluk sadece varolan özelliklerimizi geliştirmenin yanında keşfetmediğimiz yönlerimizi açığa çıkarma ve geliştirmede yardımcı olacak bir süreçtir. Firmaların mentorluk ihtiyaçlarını düşündüğümüzde genel olarak küçük firmalarda çalışan ya da kendi işlerini yöneten kişilerinin mevcut uzmanlıklarını geliştirme ihtiyaçları, profesyonel danışman ya da uzmanlardan bireysel veya grup mentorlük alarak karşılanabilir.

Mentorlük çeşitlerini Formal ve Informal Mentorlük olarak değerlendirirsek:

  • Formal Mentorlük; genellikle menti ve mentorün örgüt tarafından belirlendiği, bir amacı gerçekleştirmek için belirli bir sürede yapılan, faydası ölçülebilir bir süreçtir. Genelde örgütte atama usulüyle yapılmaktadır.

  • Informal Mentorlük ise; bazı tanımlamalarda usta-çırak ilişkisiyle örneklendirildiği gibi, başka bir tanıma göre ise çalışanın kariyeri ile ilgili danışabileceği, deneyimlerinden faydalanabileceği, gelişime açık, mentorün yönlendirmesiyle yürüyen bir süreçtir.

Mentorluğun örgüt açısından yararları şöyle sıralanabilir (Sperry, 1993; Gilley ve Boughton, 1996; McCortie, 1996; Borkowski, 2001; Barutçugil, 2004):

  1. VERİMLİLİK: Artan verimlik üretimi ve kaliteyi yükseltir.

  2. LİDERLİK: Geleceğin liderlerinin yetişmesine olanak tanır.

  3. BAĞLILIK: Örgüt içinde kariyer planlama, kariyer rehberliği uygulamaları gelişir. Bu uygulamalar çalışanların örgüte bağlılığını, motivasyonunu, örgüte olan güvenini ve verimliliğini arttırır; aynı zamanda da örgüt yedekleme yapma olanaklarını elde eder.

  4. ORYANTASYON: Mentorluk yoluyla işe yeni başlayanların şirket politikalarını anlamaları ve bu yönde çalışmaları sağlanır.

  5. İLETİŞİM: Mentorluk örgüt içi iletişimi geliştiririr.

  6. ETKİLİ YÖNETİCİLER: Örgüt ilişki yönetimlerini etkili bir şekilde gerçekleştiren yöneticiler kazanır.

  7. KURUMSAL BİRİKİM: Örgütün bilgi birikimi ve bilgilerin örgüt içindeki akışkanlığı artar.

  8. ESNEKLİK: Yönetim seviyeleri arasında daha rahat geçişler olabilmesi örgüte esneklik kazandırır.

Firmalar mentorlük süreçlerini değerlendirirken şunu unutmamalıdır; kendisine yüksek standartlar koyan, kişisel olarak doyurucu çalışmalarda bulunmaya özen gösteren Y ve yeni gelen Z kuşağı için mentorlük uygulamalarının firmalarda olması örgütün çalışanlarına verdiği değer olarak nitelendirilebilir. Bu sayede yeni yetenekleri firmanıza çekmeyi başarabilir, geleceğin liderlerinin gelişmesini sağlayabilirsiniz.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page