top of page

Kadının İşi Yok.

Kadın İstihdamı %50'nin Altında

Kadın istihdamında işgücüne katılma oranı Şubat-2017 rakamlarına göre 32,3 olarak gerçekleşti. Ne yazık ki %50 bile değiliz. 2016 TUİK verilerinde 15-64 yaş aralığındaki kadınların eğitim seviyesine göre işgücüne katılım oranı eğitimin bu süreçte kadınlarımız için önemli bir adım olduğunu açıkça gösteriyor.

(15-64) ve Kadın ve 23. (İlköğretim) 2016 / % 33,2

(15-64) ve Kadın ve 24. (Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul) 2016 / % 20,1

(15-64) ve Kadın ve 31. (Genel Lise) 2016 / 34,4

(15-64) ve Kadın ve 32. (Lise Dengi Mesleki Okul) 2016/ %42,6

(15-64) ve Kadın ve 4. (Yüksek Öğretim) 2016/ % 72,6

Aileler En Büyük Engel

Aile yapısında kadının işgücüne katılmama nedenlerini görmek için TUİK verileri Aile Yapısı Araştırması, 2016 raporunu incelediğimizde, bu noktada kadının işgücüne katılma oranında aile yaşam biçimi etkisinin oldukça fazla olduğu görülmektedir.

Rapordan kısaca alıntılar aşağıdaki gibidir.

  • Ailelerin yaşam biçimi ve değer yargılarına ilişkin araştırma yapıldıBireylerin aile ortamındaki yaşam biçimlerine ve aile hayatına ait değer yargılarına ilişkin bilgi derlenmesi amacıyla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle, 2016 yılında Aile Yapısı Araştırması yürütüldü. Araştırma sonucunda, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzey ve İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç büyük il ayrıntısında tahmin verildi.

  • Kreşte veya anaokulunda gündüz bakımı alma oranı %2,8 oldu

  • Hanedeki 0-5 yaş aralığındaki çocukların gündüz bakımının kim tarafından yapıldığı incelendiğinde; hanelerin %86’sında bakım işini annelerin üstlendiği görüldü. Gündüz bakım işini, anneden sonra %7,4 ile en fazla anneanne veya babaanne üstlendi. Bakımın, kreşte veya anaokulunda sağlanma oranı %2,8 iken bakıcı tarafından yerine getirilme oranı %1,5 oldu.

  • Hanedeki küçük çocukların gündüz bakımı, 2016:

  • Annesi %86

  • Annane veya Babaanne % 7,4

  • Kreş %2,8

  • Bakıcı % 1,5

  • Diğer Akraba, Komşu vb % 1,3

Daha Fazla İstihdam için Kadına Pozitif Ayırım ve Teşvik Uygulanmalı

Bu çerçevede kadınların, genellikle çocuklarının ve aile büyüklerinin bakımı ile ilgilenmesi gibi nedenlerle işgücüne katılamadıklarını görüyoruz. Cinsiyete dayalı iş bölümü kadınlara ve erkeklere hangi işleri yapıp yapmamaları konusunda roller biçmektedir. Sonuçta bu durumun kadınları çok fazla etkilediği aşikar.

İlk bölümde de belirttiğimiz gibi eğitim düzeyinin arttırılması kadınların işgücüne daha fazla katılımını sağlamak için uzun vadeli bir önlem olarak görülebilir. Devlet tarafından sağlanacak kreş ve çocuk yardımları, özel sektöre sağlanacak teşvikler kısa vadede sonuç almayı sağlayacaktır. Kadınlar olmadan ülke olarak kalkınmak geçekçi değildir. Anketlerde ortaya çıkan “Kadının asli görevi çocuk bakımı ve ev işlerdir.” gibi yanlış algıdan umarım tez vakitte döneriz.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page