top of page

Kutup Yıldızı-Şirketlerin Temel Değerleri

Temel Değerlerimiz Yoksa Yol Gösterenimiz de Yoktur

​Çevremizdeki insanların bir kısmı doğaya duyarlı iken, etrafını pisletmezken hatta temizlerken, yine bir kısmı tüm canlılara saygılı ve özen gösterirken, bir kısmının hiç ama hiç bunları önemsemediğini gördüğünüzde, insan ilişkilerinde bazılarımızın özenli ve saygılı, terbiyeli, hak, hukuku öne alan anlayışlar sergilerken birilerinin tam bunların zıttı davranış, tutum, söylem göstermelerinin sizce sebepleri nelerdir?

Bence cevabı; Sahip oldukları Temel Değerlerdir.

En küçük işletmelerden, en kurumsal işletmelere kadar işgörenler, çalıştıkları firma ilişki içerisinde olan tedarikçi ve müşteriler, firmanın değerlerini hemen anlamaktadırlar. İlişkinin devamı, ticaret yapma, çalışıp çalışmama, beraber olup olmama gibi kararları alırken insanların dikkat ettikleri, yol haritalarını belirledikleri kriterler kutup yıldızıdır yani o firmanın temel değerleridir, çevre buna göre kendini konumlandırmaktadır.

Kutup Yıldızı, dünyamızın ekseni ile aynı doğrultuda olduğundan, diğer gökcisimlerinin aksine gün boyunca yer değiştirmez ve hep kuzeyi gösterir.

Peki, şirketlerin Temel Değerleri var mıdır?

Olmalıdır.

Ebeveynlerin, çocuklarına vermek istedikleri Temel Değerlerin amacı; yanınızda olmadıklarında veya zor bir durumla karşılaştıklarında neye göre nasıl karar vereceklerini bilmelerini sağlayacak olan değerlerdir. Bu Temel Değerler doğru karar vermelerini sağlayacak ana kolonlardır.

Şirketler değerlerini ise çalışanlarına anlatıp, benimsetmesi ve bunu işgörenlerin içselleştirip her eylemde uygulamasını beklemelerinin sebebi ise, kafaların berrak olması sıkıştıkları ve karar almakta zorlandıkları yerlerde bu değerlere bakmaları her türlü zorluğun üstesinden gelmelerini kolaylaştırır ve ne şart altında olurlarsa olsunlar çıkış yollarını bulurlar.

Elle tutulmayan gözle görülmeyen değerler, firmanıza aslında öyle bir kültür yaratır ki bu ekosistem içerisindeki kurum, kuruluş, örgüt, organizasyon, işletmeler çok ama çok sağlıklı olurlar. Bu şirketler, paha biçilmez üstünlük sağlarlar. Zor durumları kolaylaştırırlar, işgörenler karar alırken hızlı ve bağımsız kendi başlarına alırlar. Çalışanların denetlenmeleri söz konusu olmadan, zaman harcanmadan hızlı bir şekilde daha doğruya, daha güzele, daha iyiye kurumla birlikte yolculuk yapılmasını sağlarlar.

Temel Değerlerin Bazıları

  • Açıklık

  • Adalet

  • Etik

  • Bağlılık

  • Hizmet

  • Bilgi

  • Esneklik

  • Güvenilirlik

  • v.b …

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page