top of page

Bağlılık İçin Sihirli Üçlü: Eğitim, Geliştirme ve Yetiştirme

Çalışanın Bağlılığı Gelişimiyle Doğrudan İlgilidir

Eğitim işgörenin yaptığı iş ile kendi bilgi, beceri, yetkinlik, deneyimlerinin bileşkesinin arasında ki açığı kapatma eylemidir. İş yerlerindeki eğitimin diğer eğitimlerden farkı yaptığı işle alakalı olmasıdır. İş yerlerindeki eğitimlerin amacı;

  1. İşini daha iyi yapabilmesi için,

  2. İşletmeye, çalışma grubuna, bölümüne uyum sağlamasına yardımcı olmak,

  3. Başka bir göreve atanabilmesi veya yükselebilmesini hazırlamak,

Bahsedilen özellikleri işgörenler kendisine katabilmesinin yolu eğitimden geçer. Eğitimi önemsemeyen firmalarda fazlaca memnuniyetsizlik ve işten çıkışlar olmaktadır.

İşverenler de işin gereği olan özelliklere sahip işgörenleri bularak bünyelerine katmayı çözüm olarak görmektedirler fakat bu çözüm hem pahalı hem de aidiyet duygusunun gelişmesi anlamında fayda sağlamamaktadır.

Eğitim, Geliştirme, Yetiştirme birbirleri ile karıştırılan kavramlardır.

  1. Eğitim (Education): Kişinin işletme içerisinde yada dışında formal programlar yolu ile kendi kendine yada programlar yolu ile bilgi, beceri ve yeteneklerinde değişiklik yapma faaliyetidir.

  2. Yetiştirme (Training): Belirli işleri yapabilmesi için gerekli olan bilgi, düşünce, becerilerin kazandırılmasıdır. Yeni bir makinanın nasıl çalıştığını öğretmek bu tür bir faaliyettir.

  3. Geliştirme (Development): Kısa vadeli bakmadan yöneticiyi organizasyonda değişim yapacak bir çalışan olarak ele alan, kendi rolünü daha iyi görebilmesi için yapılan yetiştirilmesi ve eğitilmesini kapsamaktadır.

İş hayatında işletmelerin aldığı eğitimlerde, gözden kaçırılmaması gereken husus ise, işgörenlerin örgütsel etkinliğini artırmak için doğru planlama ve program içeriğinin tespitinin yapılabilmesidir.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page