top of page

Bizim İşletme İK var mı, yok mu??

Rekabette En Önemli Etken: İNSAN

İşletmelerde, örgütlerde, firmalarda yapılan bazı araştırmalara göre işyerleri benzer teknolojilere, benzer makinalara, çok yakın pazarlama teknikleri ve birbirlerine yakın finansal güçlere sahip olmalarına rağmen bazılarının işyerlerini kapatmaları, bazılarının büyüyememesi bazılarının da diğerlerin den kat ve kat başarılı olmasında en büyük etken nedir diye baktıklarında çıkan sonuç İNSAN ‘ dır.

Rekabet Etmek İsteyen KOBİ'ler için de İK Artık Şart...

Günümüzde KOBİ olarak değerlendiren firmalar bu eksikliklerin farkına varıp İnsan Kaynakları Bölümleri'ni devreye almaya çalışıyorlar. Tabi bunu yaparlarken yabancı oldukları ve bilmedikleri bu alanın aslında uzmanlık ve profesyonel birikim gerektiren bir alan olduğunu fark ettiklerinde niçin yapacaklarını, ne yapacaklarını, nasıl yapacaklarını doğru yöntemin ne olacağını yaptıklarının da doğruluğu konusunda şüphe taşımaya başlamaktadırlar.

İnsana Yatırım Yapan KOBİ Bir Adım Önde...

Doğrusunu yaptıklarında farkı görünce daha da önemseyip rakipleri ile aralarında ki mesafeyi daha açmak için yatırımlar yapmaya karar veriyorlar. İnsan Kaynaklarının sadece özlük dosyalarının toplandığı, izinlerin, maaşların tutulduğu ve kısmen de işe alımlarda araştırma yapıp mülakatları organize eden bir bölüm olmasından çıkmasını diğer fonksiyonları da yerine getirmesi gereğini anlamış oluyorlar. Daha farklı fonksiyonları olduğuna ve bu özelliklerin kendi işletmelerinde devreye girmesi için yatırımlar yapmaya karar vermeye başlanması ile ilerlemeler başlamaktadır.

Peki, İşletmenizde İnsan Kaynaklarının Varlığını Nasıl Anlayabilirsiniz?

  • İşletmede İnsan Kaynakları Yönetimi çerçevesinde insan odaklı bir kültür geliştirilmiş mi?

  • İşletme içerisinde sadece kendi işlerine değil, diğer bölümlere danışmanlık yapabiliyor mu?

  • Ortak isteklendirme ve hedeflerle beraber firmada ki tüm yöneticilerin içinde olduğu etkin politikalar üretebiliyor mu?

Bunlara bakarak değerlendirmeler yapabiliyoruz.

Etkin Olmayan İnsan Kaynaklarının olduğu İşyerleri Ne Durumdalar?

  • iNSAN SADECE MALİYETSE SORUN VAR: İşletmeler işgörenleri maliyet olarak mı görüyor. Yoksa geliştirilmesi gereken kaynak olarak mı değerlendiriyor.

  • İNSANDAN SADECE YÖNETİSİ SORUMLUYSA SORUN VAR: İşletmeler de çalışanlardan sadece patron veya kendi bölüm yöneticileri mi sorumlu. Yoksa İnsan Kaynakları Bölümü ile birlikte firmada ki tüm yöneticiler her bir çalışandan sorumlu mudur?

  • İNSAN KAYNAKLARININ SÖZ HAKKI YOKSA SORUN VAR: Karar aşamalarında Finans, Üretim vb. yöneticiler ile patronlar son sözü söylerken. İşletmenizde diğer üst yöneticilerle beraber karar aşamasında etkin rol oynayabiliyor mu?

  • İK SADECE EVRAK İŞİ YAPIYORSA SORUN VAR: Firmanızda sadece operasyonel işlerde mi İnsan Kaynakları hatırlanmaktadır, yoksa tüm iş stratejilerinde aktif ve etkin bir rol alabiliyor mu?

  • İK'NIN MOTİVASYONA KATKISI YOKSA SORUN VAR: Karar vericilerin sadece rutin işlerin yapılması konusunda mı beklentileri var. Yoksa kültürel, organizasyonel, yapısal oluşumların önderliğini İnsan Kaynakları Bölümü yapabiliyor mu?

Bunların dışında her firmaya özel ve sektörlerine göre farklılıklar gösteren bir analiz yapılmalı çıkan sonuçların değerlendirmelerine göre de yol haritanız belirlenmelidir.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page