İşletmenizin Performansını Arttırmak için 5 Temel Öneri

January 2, 2018

 

İşletmemizde, firmamızda, örgütümüzde işgörenleri ekipler halinde veya bireysel olarak motive edilmeleri, desteklenmeleri ve yönlendirilmeleri gerekebilir. Bunu ne için yapmalıyız, toplam şirket performansının yükselmesi ve  ilerlemesi için yapmalıyız; bu makalede kısaca değinmeye çalışacağız.

 

Değerlendirmeyi ve geliştirmeyi; hangi çalışanlara ve hangi bölümlere yapacağımızın kararını da somut veriler üzerinden yapabiliriz. Dikkate alacağımız veriler ve izleyeceğimiz yöntem adına aşağıdaki 5 madde baz alınabilir:

 

  1. İşgören Performansını Değerlendirmek,

  2. Yüksek Performansı Ödüllendirmek,

  3. Eğitim  ile Gelişimi Sağlamak,

  4. Kariyer Planlaması ile Gelişimi Sağlamak,

  5. Kontrol ve Denetleme Mekanizmaları Kurmak

Detaylarına özetle girecek olursak bu 5 maddeyi de aşağıdaki gibi açıklayabiliriz:

  • Performans Değerleme: İşletmede etkin kullanılan Performans Değerleme Sistemi bulunmalı ve hem İşverenlere bilgiler ulaşmalı, hem de İşgörenlere aktif geri bildirimler iletilmelidir.

  • Ödüllendirme: Bir strateji belirlenmeli, politikalar oluşturulmalı işletmenizde ödüllendirme sistemi kurulmalıdır. Amaç istenilen hedeflere ulaşabilmek aynı zamanda istenilen tavır ve davranışların, kültürün şirket içerisinde oluşmasını sağlamak ve sağlamlaştırmak adına.

  • Eğitim ve Geliştirme: Hem şirkete bağlılığı artırmak, hem nitelikli insanları çekebilmek, çektiğiniz işgörenleri elinizde tutabilmek ve performansı artırmak için yapılmalıdır.

  • Kariyer Planlama ve Geliştirme: Bireysel olarak her bir çalışanın kariyer planlaması yapılmalı işgörenlerin beklentileri öğrenilmeli ve beraberce gerçekçi bir planlama yapılmalıdır. Kişi takvim sürecince bu konuda teşvik edilmeli cesaretlendirilmelidir.

  • Disipline Etme: Performansı her türlü desteğe rağmen yükselmeyen hatta düşen, işletme kültürü ve kurallarına uygun davranmayanlar için uygulanmalıdır.

 

Please reload

Öne Çıkanlar

İŞ DEĞERLEMESİ ve ÜCRET YÖNETİMİ

August 9, 2018

1/10
Please reload

Son Yayınlananlar
Please reload

Etiketlere Göre Arama