top of page

İşletmenizin Performansını Arttırmak için 5 Temel Öneri


İşletmemizde, firmamızda, örgütümüzde işgörenleri ekipler halinde veya bireysel olarak motive edilmeleri, desteklenmeleri ve yönlendirilmeleri gerekebilir. Bunu ne için yapmalıyız, toplam şirket performansının yükselmesi ve ilerlemesi için yapmalıyız; bu makalede kısaca değinmeye çalışacağız.

Değerlendirmeyi ve geliştirmeyi; hangi çalışanlara ve hangi bölümlere yapacağımızın kararını da somut veriler üzerinden yapabiliriz. Dikkate alacağımız veriler ve izleyeceğimiz yöntem adına aşağıdaki 5 madde baz alınabilir:

  1. İşgören Performansını Değerlendirmek,

  2. Yüksek Performansı Ödüllendirmek,

  3. Eğitim ile Gelişimi Sağlamak,

  4. Kariyer Planlaması ile Gelişimi Sağlamak,

  5. Kontrol ve Denetleme Mekanizmaları Kurmak

Detaylarına özetle girecek olursak bu 5 maddeyi de aşağıdaki gibi açıklayabiliriz:

  • Performans Değerleme: İşletmede etkin kullanılan Performans Değerleme Sistemi bulunmalı ve hem İşverenlere bilgiler ulaşmalı, hem de İşgörenlere aktif geri bildirimler iletilmelidir.

  • Ödüllendirme: Bir strateji belirlenmeli, politikalar oluşturulmalı işletmenizde ödüllendirme sistemi kurulmalıdır. Amaç istenilen hedeflere ulaşabilmek aynı zamanda istenilen tavır ve davranışların, kültürün şirket içerisinde oluşmasını sağlamak ve sağlamlaştırmak adına.

  • Eğitim ve Geliştirme: Hem şirkete bağlılığı artırmak, hem nitelikli insanları çekebilmek, çektiğiniz işgörenleri elinizde tutabilmek ve performansı artırmak için yapılmalıdır.

  • Kariyer Planlama ve Geliştirme: Bireysel olarak her bir çalışanın kariyer planlaması yapılmalı işgörenlerin beklentileri öğrenilmeli ve beraberce gerçekçi bir planlama yapılmalıdır. Kişi takvim sürecince bu konuda teşvik edilmeli cesaretlendirilmelidir.

  • Disipline Etme: Performansı her türlü desteğe rağmen yükselmeyen hatta düşen, işletme kültürü ve kurallarına uygun davranmayanlar için uygulanmalıdır.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page