Performans Kriterlerinde "SMART" Yaklaşımı

January 29, 2018

 

 

Performans değerlemesine başlamadan önce yapılması gerekenler öncelikle işgörenlerin başarılarını ölçecek kriterlerin belirlenmesidir. Bu kriterler ile çalışanların başarıları arasında kurulan korelasyon sonucunda gerekli değerleme yapılabilmektedir. 

 

Eğer standartlar ve belirli kriterler  yok ise performans değerlemesi nasıl yapılabilir ki?

 

Performans Değerlemesinin başarılı olabilmesi için yapılması gereken öncelikli çalışmalar bulunmaktadır.

 

  • İş Analizleri yapılmalıdır,

  • İş Tanımları çıkarılmalıdır,

  • Görev Tanımları çıkarılmalıdır,

  • Performans Standartları belirlenmelidir,

  • Hedefler netleştirilmelidir.

 

Peki, Performans Kriterleri / Hedefleri nasıl oluşturulmalıdır? Bu kriter ve hedefler kantitatif ve kalitatif şekillerde olabilir.

 

Bu özellikler aşağıdaki gibi SMART yaklaşımıyla özetlenebilir:

  1. SPECIFIC: Çalışanlarla birlikte veya daha önceden uzlaşarak hedeflerin ne olduğu her iki taraf açısından net ve somut olmalıdır. Kendiişleri ile ilgili ne beklendiğini bilmelidir.

  2. MEASURABLE: Kriterler ölçülebilir ve objektif olmalıdır. Nicel kriterler çok net ölçülebilir ama nitel özellikler de daha dikkatli olunmalıdır.

  3. ACHIEVABLE: Kriterler ulaşılabilir olmalıdır. Ne çok uzak hedefler ne de çok basit hedefler olmalıdır.

  4. REASONABLE: Hedefler gerçekleşebilir, makul olmalıdır.

  5. TIME-BOUND: Zaman sınırları da bulunmalıdır.

 

Please reload

Öne Çıkanlar

İŞ DEĞERLEMESİ ve ÜCRET YÖNETİMİ

August 9, 2018

1/10
Please reload

Son Yayınlananlar
Please reload

Etiketlere Göre Arama