İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Kuralım, Maksimum Performansı Yakalayın!

 

İnsan ilk işe alındığında aslında doğru seçilmezse, ya da doğru adayı seçtiysek de firmaya bağlılığını sağlayacak bir oryantasyon ve eğitim programı uygulanmaz ise daha ilk 6 ayda o kişi için yaptığınız tüm yatırım çöpe gitmiştir. Kurumda diğer çalışanlara yaratacağı etki, dolduramadığı pozisyonun boşluğu ise cabası.

 

 

En iyi adayı aldığınızda, firmaya hızlı kazandıracak bir oryantasyon programı uyguladığınızda ise, eğer içeride adaleti sağlayan, piyasa ile ise dengeyi sağlayan bir ücret yönetim sisteminiz yok ise her zam döneminde başınız ağrıyacağı gibi, ayrıca başarılı çalışanlarınızı da kaybetmeye başlayacaksınız, çünkü birileri bu sistemi uyguluyor.

 

 

Performansı yüksek olanları, olmayanlar ile aynı kefeye koyduğunuzda, terfi hak edenler için bir yol haritası çizmediğinizde, kişilerin gelişim potansiyellerini keşfedip eğitimle geliştirmedikçe çalışanlarınızın iş yapma heveslerinin kaybolduğunu sizler de defalarca görmüşsünüzdür.

 

 

 

 

 

İK Sistemi kurmanın 7 ana ayağı da yere basmazsa,

masa mutlaka bir ayaktan yere yıkılır. 

 

 

1-İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA VE ANALİZİ SÜRECİ
Kurum Kültürü Analizi
Örgüt Yapısı Analizi
İnsan Kaynakları Stratejik Amaç ve Hedefleri
İş Analizleri
İş Tanımları
İş Gerekleri
Organizasyon Şeması

 

2-PERFORMANS YÖNETİMİ
Performans Değerleme Süreci
Performans Kriterlerinin Tespit Edilmesi
Performans Değerleme Standartlarının Belirlenmesi
Performans Sisteminin Kurulması ve Uygulama

 

3-SEÇME VE İŞE YERLEŞTİRME
Aday Arama 
Aday Seçim Testleri ve Mülakatlar
İşletmeye Yönlendirme 
İşe Alma
İşe Alıştırma (Oryantasyon)

 

4-EĞİTİM VE GELİŞTİRME YÖNETİMİ
Eğitim İhtiyaç Analizi
Eğitim Planı
Eğitim İçerik Tasarımı
Eğitim Organizasyonu
Eğitici Yetiştirme ve Geliştirme

 

5-KARİYER YÖNETİMİ / KOÇLUK
Kariyer Kriterlerinin Oluşturulması
Kariyer Planları ve Geliştirme
Kariyer Haritaları ve Kariyer Yolları
Örgütsel Yedekleme Planı
Koçluk Uygulamaları


6-İŞ DEĞERLEMESİ VE ÜCRET YÖNETİMİ
İş Değerleme Yapılması
İş Gücü Piyasasına Dayalı Ücret Araştırmaları
Ücret Yapısının Oluşturulması
Ücret Sisteminin Kurulması


7-YETENEK YÖNETİMİ
Yetkinliklerin Belirlenmesi

Yetkinlik Havuzunun Oluşturulması

Yetenekli Çalışanlara Ulaşma Yolları

Yetenekli Çalışanları İşletmeye Bağlama
 

 

 

 

 

 

Please reload

Öne Çıkanlar

İŞ DEĞERLEMESİ ve ÜCRET YÖNETİMİ

August 9, 2018

1/10
Please reload

Son Yayınlananlar
Please reload

Etiketlere Göre Arama