top of page

Yanlış İşe Alımın Şirketinize Maliyeti Nedir?


İşe alım sürecini zorlu hale getiren etmenlerden biri en doğru adaya karar verebilmektir. Yanlış yapılan işe alımın, bir işletmeye maddi ve manevi zararları vardır.Aday seçim sürecinin işletmelerdeki uygulamaları değişiklik gösterse de insan kaynaklarının birçok fonksiyonunda olduğu gibi oldukça stratejik bir konudur. Seçim süreci başlamadan ihtiyaç tespit edilir ve süreç başlar. İç ve dış kaynaklardan uygun aday havuzu oluşturulur. Bu süreçte adayın yaşı ve deneyimi arttıkça, iş görüşmesinin derinliği de artmaktadır. Aday, işin gereklerine ne kadar uygun olursa, bu işin kalitesine ve maliyetine etki edecektir.

Uygun olmayan adayda ise;

 • Emek maliyeti,

 • Kaynak maliyeti,

 • Zaman kaybı,

 • Oryantasyon maliyeti,

 • Eğitim maliyetleri,

 • Üretim kalitesindeki düşüş,

 • Kaybedilen müşteriler, gibi sonuçları görmek olasıdır.

Peki bu maliyetlerden nasıl kaçınabilirsiniz?

Bir adayı seçiyorsak, işin gerektireceği niteliklere odaklanmamız gerekir. O işi yapabilmesi için belirli bir eğitim almış olması, bir deneyim sahibi olması gerekli mi? Bunları değerlendirmeliyiz. Bazen adayların deneyimi, eğitim geçmişinin yerine koyabileceğimiz özellikte olabilir. Bu seçimin yanlış olmaması için iş gereklerini iyi oluşturmamız gerekir.

Bu noktada ne yapmanız gerekiyor?

 • Gerekli eğitim ve deneyim koşullarını, pozisyonun görev ve sorumluluklarını oluşturun.

 • Sektör deneyiminin yeterli olup olmadığına bir bakın.

 • Ölçülemeyen kriterlere odaklanın. Örneğin;müşteri odaklılık gibi.

 • Büyük/küçük ölçekli işletme tecrübesini kurumsal yapı ve kültürünüzü göz önünde bulundurarak değerlendirin.

 • Adaylarınızın hedefleri, gelişimleri için gösterdikleri çaba, enerjilerini verdikleri konular genelde motivasyon yönelimlerini gösterir. İşinizde bu yönelimlere sahip misiniz, bunu da değerlendirin.

 • Kişilik özellikleri, adayın işe yaklaşımı gibi konuları hem yönetici olarak hem de takım arkadaşı olarak değerlendirin.

Unutmayın “Bu sizinle (yönetici) ilgili değil; ekibinizle ve ekibinizin başarısıyla ilgilidir ve en önemli becerilerden biri işe alımdır.”

Günümüzün rekabet ortamında kaynak olan insan, işletmeye uzun dönemli rekabet avantajı sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Bu değeri iyi analiz etmemiz gerekir. Seçim sürecine hazırlıklı olmak işe alım maliyetlerini düşürecek, çalışanların bireysel kariyer gelişimini ve işletmeye sağladıkları verimi olumlu yönde etkileyecektir.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page