top of page

SatıSın Bilimi Var mı?

Evet var.

 

 

Tüm işletmeler kendilerini var etmek için asgari 2 şeye ihtiyaç duyarlar:

1-Ürün/Hizmet

2-Müşteri/Pazar

Tüm mesele bu iki ana öğeyi birbiriyle etkin buluşturmaktır.

Bu etkin buluşturma organizasyonun ciddi önemli ayaklarından biri de Satıştır. Finansın, muhasebenin, ya da teknik üretim süreçlerinin netleşmiş akışları, matematikleri, formülleri vardır.

 

Peki Ya Satışın bir Formülü Var mıdır?

 

Evet vardır. 14 yılı aşkın tecrübemizle, dünya literatürüne geçmiş kaynaklarla, yüzlerce firmada ve sektörde denenmiş kanıtlanmış metotlarla satışın da bir bilimi olduğu öne sürülmektedir ve biz firma olarak bu savın arkasında duruyoruz. 

 

Satış gibi stratejik bir alanda aşağıdak işlerin hiçbirinin şansa veya gidişatına bırakılmaması gerektiğini düşünüyor ve danışmanlık veriyoruz:

 

 1. Pazar Analizi (SAVE Modeli)

 2. Ürün/Pazar Matrisi

 3. Rekabet Analizi (SWOT)

 4. Satış Stratejisi Oluşturma

 5. Satış Ekibinin Oluşturulması (İç ve Saha)

 6. Satış Ekibinin Eğitilmesi (14 Adım Modeli)

 7. Satış Ekibi Karakter Analizi, Satışçı Tipi Analizi

 8. Satış Aktivetelerinin Planlanması ve Etkinleştirilmesi (Soğuk Arama, Fırsat Yaratma, Satış Ziyaretleri, Teklif, Takip, Sipariş, Satış Sonrası)

 9. Değerlendirme ve Ödüllendirme Sistemi Oluşturulması 

 10. Müşteri Sadakati Oluşturma (Pareto)

 11. Markalaşma

 

Siz de bu konularda desteğe ihtiyaç duyuyorsanız bizimle irtibata geçin, Sizi de işini şansa bırakmayan müşterilerimiz arasına dahil edelim.

 

 

 

Satış Eğitimi ile de başlayabilirsiniz. 

1. B2B Satışta Etkinlik Teknikleri Eğitimi

Süre: 2 Gün

 

Ticari işletmeler arasında (B2B) yapılan satış faaliyeti kitlesel satışa nazaran çok ciddi farklı karakteristikler göstermektedir. Eğitim, hem birden fazla karar vericiye yapılan hem de teknik ikna süreçlerini de barındıran bu incelikli satış alanında etkin olmak için dünyanın önce gelen firmalarında denenerek ortaya çıkarılmış 7 ana periyottaki 14 teknik adımı aktarmayı amaçlamaktadır.

2. "Müşterinin Takımına Girmek" Eğitimi

Süre: 2 Gün

 

Satış yapmak sadece ürettiğiniz bir ürünü potansiyel müşterilerinizle buluşturmaktan çok daha karmaşık bir süreç haline geldi günümüz rekabet koşullarında ve değişim hızında. Eğer müşteriye problem çıkartan, müşterinin parasını isteyen bir satıcıysanız telefonlarınıza cevap verilmeyecek, randevularınız bir türlü gerçekleş(e)meyecek. Ama eğer müşterinizin takımındaysanız, bırakın satış yapmayı stratejik kararları dahi size danışmaya başlayacaklar. Eğitim müşterinin takımına girme metodolojisini örneklerle anlatmaktadır.

bottom of page