top of page

  • Arabuluculuk Hizmetleri

  • İş Kanunu Danışmanlığı

  • Mevzuat Uyum Süreçleri

  • Hukuk Müşavirliği

  • Sözleşme Danışmanlığı

  • İş Hukuku Danışmanlığı

Av. Fulya Önder Ertürk

1983 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya gelen Fulya ÖNDER ERTÜRK, 2003 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye (örgün öğretim) bölümünden önlisans derecesi ile mezun olmuş, aynı yıl kazandığı Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden de 2008 yılında mezun olmuştur. 

 

2010 yılından bu yana İstanbul Barosuna kayıtlı olarak Avukatlık mesleğini yürütmektedir. Kısa süreliğine de olsa bağlı Avukat olarak farklı hukuk bürolarında çalışmış bu bürolarda, Halk Bankası A.Ş., Ergo İsviçre Sigorta A.Ş. gibi kurumların yanı sıra danışmanlık verilen gerçek ve tüzel kişiler için avukatlık görevini yerine getirmiştir. 

 

2010 yılında Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.’de çalışmaya başlamış, bir Anonim Şirketin tüm işleyişini hukuki anlamda tam olarak desteklemiş ve özellikle Danışmanlık verdiği alanlarda şirketin kurumsal yapısının oluşumu için çalışmış, uyum sağlama, önleyici olma gibi ilkelerle hareket etmiş, pek çok konuda eğitimler vermiştir.

 

Aynı zamanda Bilirkişi ve Arabulucu unvanına da sahip olmakla birlikte, uzmanlık alanları, İdare ve Vergi Hukuku, Dava ve Uyuşmazlık Çözümleri, İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sigorta Hukuku, Şirketler Hukuku alanlarına ilişkindir.

bottom of page