Eğitim yeni kapılar açar,

Eğitim sonrası Koçluk, Mentörlük ve Danışmanlık ise

davranış değişimlerine yol açar...

İş Analizi ve Değerleme
İş Analizi ve Değerleme

Bu eğitim ile yetkili kişilerin; Ücretin çalışan motivasyonundaki yerini kavrama, İş analizi sürecini ve tekniklerini anlama, İş değerleme sürecini proje yönetimi bakış açısıyla ele alma, Farklı iş değerleme yöntemlerini uygulayabilme, Ücret yapısı tasarlamak ve geliştirmek için iş değerlendirmesi sonuçlarını kullanması amaçlanmaktadır.

press to zoom
B2B Satışta Etkinlik Teknikleri
B2B Satışta Etkinlik Teknikleri

Ticari işletmeler arasında (B2B) yapılan satış faaliyeti kitlesel satışa nazaran çok ciddi farklı karakteristikler göstermektedir. Eğitim, hem birden fazla karar vericiye yapılan hem de teknik ikna süreçlerini de barındıran bu incelikli satış alanında etkin olmak için dünyanın önce gelen firmalarında denenerek ortaya çıkarılmış 7 ana periyottaki 14 teknik adımı aktarmayı amaçlamaktadır.

press to zoom
Etkin İletişim Teknikleri
Etkin İletişim Teknikleri

İşletmelerde formal ve informal birçok iletişim kanalı kimse farkında olmasa dahi bulunmaktadır. Birçok işletme yazılı prosedürlerden ziyade bu iletişim kanalları üzerinden faaliyetlerini yürütürler. Bu kanallarda yaşanacak iletişim bozuklukları, bu kanalların çeşitlendirilememesi ve yönetilememesi firmalarda ciddi problemlere yol açabilmektedir.

press to zoom
Özgüven ve Vizyonerlik
Özgüven ve Vizyonerlik

Bir organizasyonda veya takımda lider kişiliğin herkesten önce inanmış, geleceği öngörebilen, kendisinden emin bir kişilik olması grubun geri kalanlarını harekete geçirmekte birinci adımdır. İşletmeler vizyoner kişilerin aynı zamanda vizyonlarını hayata geçirecek özgüvende olmanlarını isterler. Eğitim bu tür yetenekler yetişmesine odaklanır.

press to zoom
Kendimizi Tanımak ve Özyönetim
Kendimizi Tanımak ve Özyönetim

Her lider öncelikle kendi yaşamına ve geleceğine hakim olma iddasındadır. Kendilerini ve varoluş nedenlerini çok iyi bilirler ve mutlaka bir vizyonları vardır. Özyönetim bu işin adeta mayasıdır. Kendini yönetemeyen bir yetenek, etrafındaki yetenekleri de yönetemeyecektir. Liderlik yön vermekten ziyade yeteneklerin keşfidir. Öncelikle de kendi yeteneklerimizin.

press to zoom
EQ ve Hikaye Anlatıcılığı
EQ ve Hikaye Anlatıcılığı

Kişileri etkilemek bir sanattır. Liderler insan beyninin işleyişini ve zekayı çok yakından tanır ve kontrol edebilirler. İz bırakırlar, dönüm noktaları yaratırlar. Sıkıcı anlatımlar, didaktik metinler, herkesin bildiği konuları tekrarla anlatmak değil, karşısındaki kitleyi havalara uçuran ve duygularına dokunan hikayeler anlatanlar ancak akıllara kazanırlar.

press to zoom
Farkındalık ile Stres Yönetimi
Farkındalık ile Stres Yönetimi

İyi bir gözlemci olmak, çevre ve olaylar hakkındaki farkındalık algı ve stres yönetiminin en temel taşlarıdır. İş hayatı çatışmaları ve stresi yönetmek üzerine kuruludur. Liderin rolu çok önemlidir. Düşük stres rehaveti, yüksek stres ise çöküşü getirir. Stresi tatlı bir seviyede heyecana ve sonuca evrilecek şekilde yönetmek için uygulanması gereken teknikler önemlidir.

press to zoom
Yaratıcı Düşünmek
Yaratıcı Düşünmek

Liderler farklı düşünürler ve herzaman yaratıcı bir önerileri vardır. Heyecan verirler. Bakış açısı değiştirirler. Peki nasıl yaratıcı düşünülür? Hayalperest olmak ile gerçeklere farklı açıdan bakmak arasındaki fark bizi beklenmedik sonuçlara götürebilir mi? Eğitimde düşünce sistematiğimizi ve beynin işleyişini ele alıp değişim egzersizleri yapılmaktadır.

press to zoom
Stratejik Planlama
Stratejik Planlama

Yüksek rekabette stratejiniz yoksa ormanda kaybolursunuz. Ya da yokolursunuz. Ormanda en yüksek ağacın en tepesine çıkıp gidilecek yolu onlar çizerler. Liderler stratejik bir planı tüm ekipleriyle birlikte tasarlar, olgunlaştırır ve uygulamaya geçirirler. Stratejik planlamanın en önemli adımlarını, en çok rastlanan hataları, stratejik düşünmenin ipuçları bu eğitimde anlatılmaktadır.

press to zoom