Yeter ki Gerekli Donanıma Sahip Olsunlar

Sevdikleri ve İnandıkları  Yolda
Dağları Aşarlar!