top of page

Strateji ile Yönetenler ancak Geleceklerine Yön verebiliyorlar.

Strateji her ne kadar plan yapmak seviyesinde algılansa da Rekabet yoğun ortamlarda yönetimlerin günümüzün çok hareketli ve değişken dünyasında binlerce parametreyi eş zamanlı değerleyebilme ve karar verebilme sanatıdır bize göre.

Rastgele yapılamaz, kopyalanarak ilerlenemez. Ögür olmalıdır, gerçekçi olmalıdır, verilere dayanmalıdır ve iddası olmalıdır.

 

Danışmanlık İçeriği

 

 • Stratejik düşünme ve yönetim süreci

 • Stratejik planlama süreci

 • Stratejik planlamanın ve stratejik yönetimin esasları

 • Stratejik plan geliştirmenin aşamaları ve aksiyon belirleme

 • Vizyon ve ana değer oluşturmak

 • Rekabet ve portföy analizleri

 • Stratejik Planlama Araçları

 • PEST Analizi 

 • Değişen pazar değişkenlerini ve dinamiklerini yorumlama: Dış çevre ve iç çevre analizi

 • Şirketin güçlü ve zayıf yanlarının, fırsat ve tehditlerinin belirlenmesi: SWOT Analizi

 • BCG Matrisi Analizi

 • Porter 5 Güç Analizi

 • Strateji Haritası

 • Balanced ScoreCard

 • Hoshin Kanri

bottom of page