top of page

TPM Seminerleri

Mükemmeli hedefleyen işletmeler için...

Toplam Kaliteye giden yolda üretim ve bakım ekiplerinin alması gereken ana seminerleri içerir. Seminerler işletmeniz eğitim salonlarında veya Entek İnsan Kaynaakları eğitim salonlarında düzenlenebilir. Eğitim ihtiyacı analizi yapıldıktan sonra işletmenize en uygun eğitim içeriği, süresi ve katılımcı profili seçilerek seminerler uygulanır. Bilinçli, sorgulayan ve sürekli iyileştiren teknik insan kaynakları için TPM seminerleri önemli bir başlangıçtır.

 

TPM Farkındalık Semineri
Süre: 1 gün, Ücret: Bilgi isteyiniz.

 

Katılımcılar Neler Alır?

 

1.Katılımcılara sağlanan TPM Uygulama Kitapçığı (PDF)  eşliğinde;

İşletmenizin bakım ekibinde yer alan teknik insan kaynaklarının TPM'in dünyada gelişimi ve uygulaması konusunda genel bir bilgi almasını, bu disiplinin temel unsurlarını öğrenmesini hedefleyen seminer TPM bünyesinde uygulanan alt tekniklerden de kısaca bahseder.

 

2.Katılımcılar seminerde TPM Uygulama Aşamalarını öğrenirken (Saha Analizi,  Ölçüm, Kıyaslama, Uygulama, Genişletme) Pilot bir Uygulama Örneğini tecrübe ederler.

 

3.Ayrıca Türkiye'den, Japonya'dan ve Dünyadan çeşitli sekörlerdeki fabrikalardan başarılı TPM Uygulama örneklerini görme şansı yakalarlar.

 

bottom of page