top of page

Koçluk ve Mentörlük


Organizasyonlarda genç yöneticilerin yetiştirilmesi ve belirli bir süreci izleyerek üst yönetim görevlerine hazırlanması insan kaynakları yöneticilerinin temel sorumlulukları arasındadır. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde iş tasarımı, kariyer yönetimi, performans yönetimi ve eğitim gibi İKY uygulamalarının yanısıra çeşitli yönetici geliştirme tekniklerinin, coaching ve mentoring süreçlerinin de yeri ve önemi bulunmaktadır. Bir organizasyonda yönetici geliştirme, coaching ve mentoring süreçlerinin başarılı bir şekilde uygulanması gerek çalışanlar gerek organizasyon açısından çok yönlü yararlar sağlar. Bu nedenle, İnsan Kaynakları Yöneticileri, organizasyon çapında yönetici geliştirme etkinliklerinin gerçekleştirilmesini ve Coaching - Mentorluk ilişkilerinin kurulmasını ve yaygınlaştırılmasını desteklemelidirler. Yöneticiler de artık değişik roller oynamalarının gerekliliğini kabul etmelidirler. Yöneticilerin yeni rollerinin esası 'komuta ve kontrol' değil, 'geliştirme, Koç'luk(coaching), Mentör'lük (mentoring) olacaktır. Tabii ki böyle bir rol değişimini benimsemek ve gereğini yapmak kolay olmamaktadır. Çünkü bu kavramların literatüre girmesi ile birlikte; daha çok hiyerarşik farklılığa dayanan unvanlar; organizasyonların basıklaşması, liderlik ve Coaching uygulamalarının ön plana çıkması ve sıfır hiyerarşiye gidiş karşısında yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle örneğin 'takım lideri', 'grup koçu' gibi hiyerarşi temeli olmayan ünvanlar kullanılmaya başlanılmış, 'yönetici-manager-'teriminin yerini yavaş yavaş 'lider', 'mentor-yol gösterici' ve 'Coach-yetiştirici' gibi kavramlardan oluşan ünvanlar almıştır.

Yönetici yetiştirme, Coaching ve Mentoring süreçlerinin etkinliği ile organizasyonun;

  • Stratejisine ve hedeflerine odaklanmasını

  • Daha esnek ve daha hızlı olmasını 1

  • Düşük maliyetlerle, daha yüksek performans düzeylerinde çalışmasını

  • Çalışanlarının motivasyonunu daha fazla sağlayabilmesini

  • Çalışanlarının yetkinliklerini geliştirebilmesini

  • Çalışanlarla yöneticiler arasında ilişkileri iyileştirmesini

  • Performans sorunlarının tanımlanmasını ve giderilmesini kolaylaştıracaktır.

Kaynak ve Yazının Devamı: http://www.makaleler.com/coaching-ve-mentoring

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page