top of page

Profesyonel Hayatta Takındığımız Maskeler "PERSONA"


“Persona, kişiliğin en dıştaki tarafıdır. Gerçek kişiliği saklar. Başkalarıyla ilişkiye geçtiğimizde takındığımız maskedir…”


Hepimizin hayatta maskeleri yok mu? Bazen işte, bazen sosyal çevremizde, bazen ailemizle iken; kendimizi, işimizi, eşimizi, arkadaşımızı, ailemizi korumak için gerektiğinde kullanıyor olabiliriz.


Persona‘yı her gün görüştüğüm birçok adayda hissedebiliyorum. Mülakat yaparken tecrübeleri, ilgi alanları ve yetkinliklerini geliştirdiği konular üzerinden konuşuyoruz. Bazen konunun bir yerinde sorduğum soruyla ayrı bir kişiyle karşılaşabiliyorum- aldığım bazı cevaplar görüşmenin o anına kadar gördüğüm adayın tam tersini söylüyor- bu durumda mülakat benim açımdan başa sarabiliyor. Peki ya o ana kadar görüştüğüm kişi kimdi?


Carl Yung: ”Persona’yı kişinin içsel benliğini muhafaza eden koruyucu bir yapı, bir kutu görevini gören ve kişilik için hayati bir öge olarak tahayyül etmiştir. İyi gelişmiş bir birey, iş ve sosyal ortamlarına ayrı ayrı uygun olan çeşitli Personalara sahip olabilir. Burada sorun, Persona’ya sahip olmaktan değil, onu kişinin içsel yaşamının ihmal edilmesiyle bir tutulmasından kaynaklanır.”


Bu süreçte dikkat edilmesi gereken konu içsel yaşamın baskılanıp şişmemesidir. Persona’yı iyi kullanan kişiler toplum içinde daha uyumlu olabilirler. İlkel zihniyetimizi dengede tutmayı bu şekilde öğrenebiliriz.

*Persona: Carl Gustav Yung’ın belirtiği arketipsel simgelerden sadece biridir. Diğerleri Gölge, Benlik, Anima-Animus ‘dur. Sonraki konularda bunları değerlendireceğiz.


Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page