top of page

Duygusal Zeka mı?

Duygusal zeka iş hayatında oldukça sık duyduğumuz bir kavram olarak gözüküyor, peki nedir bu duygusal zeka? Duygusal zeka veya yaygın İngilizce ifade edilişiyle EQ (Emotional Quotient), bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır. Göreceli olarak yeni bir kavram olan duygusal zekâ'nın tanımlanışı sürekli değişmekte ve güncellenmektedir.

Daniel Goleman’ın tarafından yapılan EQ’ ya giriş aşağıdaki yorumlanmıştır:

Kendimizi ve ilişkilerimizi etkin bir şeklide yönetme yeteneği olan duygusal zeka, dört temel yetiden oluşur: Öz Bilinç, Öz Yönetim, Sosyal Bilinç ve Sosyal Beceri. Her yeti de bir dizi spesifik yetkinlikten oluşur. Aşağıda bu yetilerin ve onlara denk düşen özelliklerin bir listesi yer alıyor.

Öz –Bilinç

 • Duygusal öz-Bilinç: Duygularınızı okuma ve anlama, ayrıca iş performansı, ilişkiler vb. üzerindeki etkilerini kavrama yeteneği.

 • Doğru öz-değerlendirme: Güçlü yanlarınızı ve kısıtlarınızı gerçekçi bir şekilde değerlendirmek.

 • Öz – güven :Kendi değerini bilmeyi sağlayan güçlü ve olumlu bir seziş.

Öz- Yönetim

 • Öz –denetim :Yıkıcı duyguları ve dürtüleri denetim altına alma yeteneği.

 • Güvenilirlik: Sürekli gösterilen bir dürüstlük ve tutarlılık.

 • Titizlik: Kendinizin ve sorumluluklarınızın üstesinden gelme yeteneği.

 • Uyarlanmaya yatkınlık: Değişen durumlara uyarlanma ve engelleri aşma becerisi

 • Başarı yönelimi: İçsel bir mükemmellik standardının gereğini yerine getirme güdüsü

 • İnsiyatif: Fırsatları yakalamaya hazırlıklı olmak.

Sosyal Bilinç

 • Empati: Başka insanların duygularını sezme, perspektiflerini anlama ve endişelerine aktif ilgi gösterme becerisi

 • Örgütsel Bilinç: Örgütsel yaşamın akıntılarını okuma, karar şebekeleri oluşturma ve politik manevralar yapma yeteneği.

 • Hizmet Yönelimi: Müşteri ihtiyaçlarını görme ve karşılama yeteneği

Sosyal Beceri

 • Vizyona dayalı liderlik: Sorumluluk üstlenme ve cazip bir vizyonu aşılama yeteneği

 • Nüfuz: Bir dizi ikna edici taktiği kullanma yeteneği

 • Başkalarını geliştirme: Geribildirim sağlayarak ve yol göstererek başkalarının yeteneklerini teşvik etmeye yatkınlık.

 • İletişim: Dinleme ve açık, inandırıcı ve uygun mesajlar verme becerisi.

 • Değişim katalizörlüğü: Yeni fikirlere öncülük etme ve insanları yeni bir istikamete yöneltme ustalığı .

 • Çatışma yönetimi :Anlaşmazlıkları azaltma ve ortak kararlara varılmasını sağlama yeteneği.

 • Bağları geliştirme: Bir ilişkiler ağını geliştirme ve koruma ustalığı.

 • Ekip Çalışması ve işbirliği : İş birliğini destekleme ve ekipler kurma yetkinliği.

Özetle öncelikle kendimize bir ayna tutarak EQ tarafındaki eksiklerimizi değerlendirebilmeli ve gelişim için çaba göstermeliyiz. Diğer taraftan işletmeler IQ ‘nun yanında duygusal yeteneğin de gerekli olduğunun farkındalar. Bunu değerlendiren küçük işletmeler kısa sürelerde üst sıralara tırmandıkları gibi kurumsal büyük ölçekli firmalarda bulundukları rekabetçi ortamda fark yaratıp başarılar elde edebiliyorlar.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page