top of page

Dijital İnsan Kaynaklarına Geçişte 6 Önemli Adım

İK zirveleri, okuduğumuz makaleler ve yapılan araştırmalara baktığımızda dünyanın yöneldiği işe alım süreçlerinde dijitalleşmenin önemini sıklıkla görüyoruz. Bu durumu İK süreçlerinde kısaca değerlendirirsek;

  1. YENİ KUŞAKLAR DİJİTAL İSTİYOR.Demografik Değişim, Y kuşağı (1980-1999 arası doğanlar) ile Z kuşağının tanışması.(2000 yılı sonrası doğanlar) Yani bağımsızlığına düşkün, yaratıcı ve sorgulayıcı Y kuşağının, teknolojinin içinde gözlerini açan Z kuşağıyla yavaş yavaş çalışmaya başlaması, Z kuşağının iletişim aletlerini sanki önceden öğrenip gelmiş gibi becerikli kullanmaları, bu iki kuşakta manuel sistemler yerine dijital süreçlerin daha aktif kullanıldığı ve tercih edildiği bir sürece bizi taşıyacaktır.

  2. MOBİL DÜNYADA YOKSANIZ, YOKSUNUZ.İK Süreçlerinde Dijital Teknoloji, özellikle uçtan uca “mobil” uygulamalarının adaylar ve firmalar tarafından tercih edilir hale gelmesi. Örn. Bunu özelikle işe alım adımlarının dijital tarafta takibinin sağlanması olarak düşünebiliriz.

  3. DİJİTAL PERFORMANS YÖNETİMİ.Performans Yönetimi, genelde yılda bir yapılan performans değerlendirmelerinin, daha sık ve fazla değişkenle dijital değerlendirme yöntemleriyle yapılması.

  4. SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ. Kariyer Portalları, Linkedin gibi sosyal medya araçlarında işe alım süreçlerinin artarak devam etmesinin yanında, çalışanların ya da şirketimizde işe başlayacak yeni adayların sosyal medya üzerinden paylaşımlarının takibi, bunun üzerinden işe alım kararları, yetenek keşifleri gibi süreçleri çeşitlendirebiliriz. Belki şirketlerdeki standart ödüller yerine, sosyal medya üzerinden öğrendiklerimizle çalışanlara özel yeni ödülleri onlara sunarız.

  5. DİJİTAL ÖZGÜRLÜK. Bireysel Çalışma Alanları, Y ve Z kuşaklarının talebiyle kişiye özel çalışma ortamlarının oluşturulmasından bahsetmeye ve uygulamaya başladık. Bu uygulamalar yurt dışında oldukça yaygın bizde de bu örneklere rastlamaktayız.

  6. MOBİL OFİS. Çalışma Ortamlarının Mobilleşmesi, dijital devrimle, çalışanlar mekanlardan daha bağımsız olabileceği çalışma ortamlarıyla tanışmaya başlayacaklar. Örn. Kahve dükkanları, ortak toplanma alanları gibi.

Çalışana Değer, ücret ve yan hakların yanında ,Y ve Z Kuşağı ile birlikte çalışana değer veren, onu güçlendiren yöneticiler kazanacaktır. Özetle, dijitalleşmenin getirileriyle yeni oluşan dünyada doğru yetenekleri elde etmenin ve tutmanın yolu, bizim standartlarımızdan ziyade onların standartlarını dikkate almamız gerektiğidir.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page