top of page

İnsan Kaynaklarında İş Analiziyle Verimli Çalışma

İş Analizi; işletmelerde işlerin verimli, doğru, etkin yapılabilmesi için gerçekleştirilen her iş için kapsamlı şekilde nitelik, nicelik, sorumlulukları ve çalışma koşullarını bilimsel yöntemlerle inceleyen işin cinsini, harcanan zamanı, kullanılan iş araçlarını, malzemeleri, yetenekleri, tecrübeleri, işin hangi koşullarda yapıldığını değerlendirmeye yarayan güvenilir bilgi toplama şeklidir.

İş Analizi 3 aşamalı süreci içermektedir.

 1. İşlerin listelenmesi, hangi yöntembilim ile ne zaman ve kimin yapacağının ortaya çıkarılması iş analizi fizibilitesinin çıkarılması

 2. Görüşme, gözlem, anketlerin uygulanması ile verilerin toplanması

 3. Toplanan bilgilerin analizi ve sonuçlarının değerlendirilmesi ve alınan kararların uygulanması, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemine kayıt edilmesi

İşverenler için Faydaları Nelerdir?

 • İş gören seçme yerleştirme ve eğitim gibi işlerin maliyetlerinin azaltılması

 • İşe alınacak adayların daha kolay değerlendirilmesi ve doğru adayların bulunabilinmesi

 • İş tanımlarının meslek standartları ile ilişkilendirilmesi

 • İş görenin verimliliğini ve performansını artırır

 • İş görenin uzun süre işletmese kalmasını ve sürdürülebilirlik sağlar

 • Kariyer haritalarının çıkarılmasına olanak sağlar

 • Çalışanın performansındaki beklentiler belirir

 • İşgücünün standartlara uygun olarak gelişmesini sağlar

 • İşçi sağlığı, iş ve işçi güvenliğini konusunda işletmelerin proaktif olmasını sağlar

Tabi bunun yanında iş görenlere de birçok faydası bulunmaktadır. Bu nedenle İnsan Kaynakları Yönetimin ilk adımı olan ve diğer süreçlerin temelini oluşturan İş Analizi ve Değerlendirmeleri işletmeler ve firmalar için kesinlikle tecrübeli, deneyimli danışmanlar tarafından yapılıp yol haritası çıkarılması gerekmektedir. Yoksa rekabet , verimlilik , karlılık, uzun vadede çalışanları elimizde tutma, büyüyen ve gelişen organizasyonlar olma yolunda sınıfta kalırız.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page