top of page

Rekabette Farklılaşmak için Entellektüel Sermaye Yönetimi

Son on yılda dünyamız, çok hızlı şekilde ve tüm alanlarda dönüşüm yaşamaktadır. Üretimden, sosyal hayata, işletmelerden, eğitime, sağlıktan, güvenliğe her alandaki bu hızlı dönüşümün merkezinde ise bilgi yatmaktadır. Yeni ekonomik hayatta piyasalar belirsizleşmiş, küresel rekabet artmış, ürün ve hizmetler birbirine benzemeye başlamıştır. İşletmeleri benzerlerinden ayıracak ve sürdürülebilir rekabeti sağlayacak en önemli unsur entelektüel sermayedir. Entellektüel sermaye, bir işletmede var olan insani, yapısal ve ilişkisel varlıkları kapsamaktadır. Burada sadece İnsan Sermayesi üzerine bazı bilgiler vermek istiyorum.

İnsan Sermayesi İşletmeler İçin Ne İfade Eder ?

Entellektüel sermayenin sadece bir unsurudur fakat aynı zamanda bu sermayenin deposu, kapasite kaynağı ve sınırlayıcı faktörüdür. Maddi olmayan varlıkların tümü bu kapsama girer. İşgörenlerin bilgi, tecrübe, yetenek, davranışlarından oluşmaktadır. İşletmelerde çalışanların mesleki, teknik, işle ilgili bilgilerini, sorunlara çözüm getirebilme başarıları, hayata bakışları, girişimcilikleri, liderlik özellikleri ve örgüt içerisinde ki süreçlerde ortaya koydukları performanslarıdır.

Entellektüel sermayenin kalitesi ve bundan nasıl fayda sağlanabileceği işletmelerin başarısı açısından çok fazla önem taşımaktadır. Bu sermayenin bir anlamı olabilmesi için doğru biçimde tanımlanmalı ve yönetilmesi gerekmektedir. Buna karşılık entelektüel sermayenin tanımlanması ve hesaplanması çok da kolay değildir.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page