top of page

21. Yüzyılda Performans için Temel Kriter: Öğrenme Çevikliği

Günümüzde ve gelecekte işgörenlerde olması istenilen özellikler, beceriler, yetkinlikler eskiye oranla farklılık göstermeye başlamıştır. Tabii işgörenlerde aranılan bu yetkinlikler; henüz insanların çalışma hayatına başlamasından önce ki hayatlarında, yani okul ve aile hayatlarında kazanılması gereken yetkinliklerdir.

Şirket üst düzey yöneticilerine sorulduğunda, cevapları alınan katılımcıların % 85 ‘ i son 5 yılda işletmelerine almayı düşündükleri işgörenleri yüksek potansiyelli adaylar arasından seçtiklerini dile getirmişlerdir. Yine % 50 ye yakını da ancak ve ancak yüksek potansiyelli çalışanların kendi arayışlarına uygun adaylar olduğunu ve bu adaylar içinden seçilen kişilerin kendi insan kaynaklarına uygun işgörenler olduğunu belirtmişlerdir. Başka bir söyleyişle yüksek potansiyelli çalışanlara ihtiyaç artarken, bunların tespiti ve değerlendirilmesi de ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yeni Şeyleri Öğrenme Kapasitesi

Günümüzde şirketler yüksek potansiyelli adayları belirlerken ‘’yeni şeyleri öğrenme potansiyeli’’ kriterini göz önüne almaya başladılar. 1 milyonun üzerindeki orta ve üst düzey yöneticilerde yapılan araştırmaya göre;

  • İlgisi olmayan veya ilk anda ilgisi yokmuş gibi gözüken bilgileri birleştirebilme

  • Bunun sonucunda çözümler üretebilme

  • Oluşan bilgiler ışığında karar alabilme

  • Çevresine dikkat veren, algılayan ve dinleyen etkin dinleyici olma

Öğrenme Çevikliği (Learning Agility)

Bunların toplandığı kavrama ise ‘’öğrenme çevikliği’’ denilmektedir. Literatürde İngilizce olarak ‘’learning agility’’ olarak görülmektedir. Ne yapman gerektiğini bilmediğin anda ne yapman gerektiğini bilmek olarak da tanımlanmaktadır. Bunu da anlayabilmemiz, değerlendirebilmemiz için 5 farklı parametre mevcuttur.

  1. Zihinsel: Karmaşık sorunları, yeni bakış açıları ile çözebilme

  2. İletişim: İnsanları anlayabilme ve kolektif çözüm üretebilme

  3. Değişim: Merak etme, araştırma, yeni durumlarla baş edebilme

  4. Çıktılar: Çevresine güven verebilmek ve ilham verebilmek

  5. Kişisel Farkındalık: Becerilerinin, kapasitesinin farkında olmak

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page