top of page

Yenilikçi Üretim Yaklaşımları Yetenek Yönetimi ile Mümkün


Talepleri Karşılayabilmek için Yenilikçi Üretim Yöntemleri

Günümüzde firmalar yeni talepleri daha almak üzereyken, rakipleri ile rekabet etmekte ve aldıktan sonra da müşteri memnuniyetini sağlamakta sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bunun çözümü için tespitler, teşhisler ve tedaviler üretmeye çalışmaktadırlar.

Firmalar artık daha esnek, daha kaliteli, daha hızlı ve daha makul fiyatlar üzerinden üretim veya hizmet yaratmak zorundadırlar. Bunun içinde üretim sistemleri üzerinde her gün bir değişiklik bir yenilik yapılmaktadır. Bu üretim yöntemlerinin farkında olan ve etkin biçimde uygulayan işletmeler gittikçe rakipleri ile aralarını açıp farkındalık yaratmakta ve sektörlerinin önde gelen firmaları olmaktadırlar.

Bu yöntem ve faktörler sadece endüstriyel üretimde değil , aynı zamanda hizmet sektörleri içinde geçerliliğini korumaktadır.

Yenilikçi Üretim Yaklaşımları

 • Esnek Üretim Sistemleri

 • Toplam Kalite Yöntemi

 • Yalın Üretim

 • Süreç Odaklı Yönetim

 • Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Tam Zamanında Üretim

 • Altı Sigma

 • Bilgisayarlarla Bütünleşik Üretim

Üretimde doğrudan etkin olan faktörler ise;

 • Malzeme

 • Üretim Yöntemi

 • Makine

 • İş Gücüdür

Peki, üretim ve hizmetin daha hızlı, kaliteli ve düşük maliyetli olması için ne yapılmalıdır. İşletmelerin analiz etmesi gereken , üzerinde durması ve devamlı iyileştirme yapması gereken süreçler ise;

 1. VERİMLİLİK

 2. ETKİNLİK

 3. KAPASİTE

 4. ESNEKLİK

Tüm bahsedilen başlıkların odağında ise ‘’İNSAN’’ ve onun ‘’YETENEKLERİ’’ bulunmaktadır.

Dolayısıyla bu süreçleri hayata geçirecek olan işgörenlerin bulunması, firmanıza katılması ve uzun süreli istihdamı içinde ‘’YETENEKLERİN YÖNETİMİ’’ çok önemlidir.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page