top of page

İnsan Kaynakları Yönetiminiz Aktif mi?


İnsan Kaynakları Yönetimi Artık Olmazsa Olmaz...

İşletmeniz için işgören ihtiyacınız mı bulunmakta, hemen araştırıp bulacağınızı mı düşünüyorsunuz bu kadar kolay olmadığını artık biliyor olmalısınız. Her firma, kurum, örgüt; İnsan Kaynakları Yönetiminin farkına varmalı uzun vadeli düşünmeli ve stratejik planlamalarının buradan başladığını bilmelidir. İK Yönetim süreçlerini şirketlerinde uygulamaya almalı, henüz devreye sokmayanların da rakiplerinin çok gerisine düşmeden bu Yönetimi hayata geçirmeye başlaması gerekmektedir.

Yeni Birisini Ekibe Seçerken, Eğitim Planlarken, Ücret Belirlerken...

Bu aşamada işgören seçimlerinde ve sonrasında İK tarafından dikkat edilmesi gereken noktalar;

 • Planlama yaparken günümüzle beraber 3-5 yılı öngörebilmeli,

 • Eğitim planlamaları yaparken eğitim aldırıyormuş desinler diye değil gerçek ihtiyaçlar üzerinde durulmalı,

 • Ücret ve ödüllendirme sisteminde ise değerli çalışanları cezbetmeyi ve elinde tutmayı amaçlamak gerekmektedir.

İnsan Yapılan Yatırımda Önce Sabır Sonra Değerlendirme...

İnsan Kaynaklarına yapılan yatırımların geri dönüşleri uzun vadede anlaşılmaktadır. İnsana yapılan yatırım için sabırlı olunmalıdır. Satış, üretim, karlılık, verimlilik gibi konuları değerlendirirken , direk ve somut yansımalar çok gerçekçi ölçülemediğinden yöneticiler ve patronlar çok sabırlı davranamamaktadırlar.

İK Yönetiminiz Stratejik mi?

İşletmenizde İK Yönetimin stratejik yaklaşımlar gösterip göstermediğinin anlaşılabilmesi için;

 • KARAR VERİCİ: İşletmenin temel konularında karar alma mekanizmasına dahil ise;

 • MOTİVE EDİCİ: Reaktif değil, proaktif ekipler yaratıyorsa, çalışanların motivasyonu ve verimliliği için çözümler üreterek, mutluluğu ve ekip ruhunu yükseltiyorsa;

 • KÜLTÜREL DÖNÜŞTÜRÜCÜ:Firmanın vizyonuna, misyonuna paralel bir kültür oluşmasına katkı veriyor, firmanın temel değerlerinin herkes tarafından anlaşılır ve uygulanıyor olmasını takip ediyorsa;

 • POLİTİKA VE KAPASİTE SAHİBİ: Uygulanmaya konacak politikalara sahipse ve adım adım uygulama kapasitesine sahip olmaktır.

Bunlar yeter koşullardır fakat bunların firma açısından anlamlı olması ve başarıya ulaşılması için diğer koşullara yani gerek koşullara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar;

 1. Çevresel Koşullara

 2. Örgütsel Özelliklere

 3. Örgütsel Yeterliliklere

 4. Karar Vericilerin bilgi , beceri, istek ve davranışlarına

 5. Örgütsel Stratejilere

uyumlu ve tutarlı olmasına bağlıdır.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page