top of page

KALİTE İNSANLA ELDE EDİLİR


İşletmelerin, organizasyonel yapısı içerisinde İK departmanının yokluğunu / varlığını veya yerini belirleyen bazı etkenler bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

 • Yönetim Kadrosunun İşgörenlere Bakışı,

 • Üst Yönetimin inanmadığı, önemsemediği hiçbir faaliyet hak ettiği değeri göremez ve faydalı olamayacaktır. Başarılı sonuç elde edilmek isteniyorsa bakış açıları olumlu olmalıdır.

 • İşletmenin Büyüklüğü,

 • Küçük işletmelerde daha çok personel birimi bulunmaktadır ve klasik süreçlerle ilgilenilmektedir. İşgören sayısı artıkça İK bölümüne ihtiyaç kaçınılmazdır.

 • İşletmenin Kültürü,

 • Firmada işlerin nasıl yapılacağı yürütüleceğini gösteren örgüt kültürüdür. İnsan odaklı mı, kalite odaklı mı ilerleneceği buna bağlıdır.

 • Coğrafik Dağılım,

 • Şirketin çeşitli bölgelerde şubeleri, fabrikaları ve satış ağları bulunuyorsa tüm bu işleri organize edebilmek için merkezde ve ilgili yerlerde İK birimleri kurulmalıdır.

 • Faaliyet Türü,

 • Faaliyetlerin yapısı, türü, çeşitliliği standart işler veya hizmetler mi yapılıyor yoksa her iş ayrı bir proje mi bunlar da İK’ nın konumunu ve işleyişini belirlemektedir.

 • Çalışanların Niteliği,

 • Çalışanların niteliği artıkça beklentileri ve ihtiyaçlar doğru orantı ile artacaktır dolayısıyla İK’nin işlevi daha önem arz edecektir.

 • Sendikalaşma,

 • Endüstriyel İlişkilerde İK’ nın sorumluluğundadır. İşveren-İşgören ilişkileri, toplu pazarlıklarda İK’ nın yerini belirlemektedir.

Evet, bir firmada İK bölümü kurulurken ve konumu belirlenirken belirtilen faktörler göre konumu belirlenir. Bizce İK yönetiminin etkili olabilmesi için üst yönetime yakın örgütlenmesi gerekmektedir. Politikalar oluşturup uzun dönemli uygulamalar yapabilmek için gereklidir. İK Yöneticisinin doğrudan kime bağlanması gerektiği de oldukça önemli olup Genel Müdür, Koordinatör ya da Genel Müdür Yardımcılığına bağlanması tercih edilmelidir.

Son zamanlarda işletmelerde toplam kaliteye önem vermeler başlamamıştır ve bununla ilgili üst yönetimde kaliteyle ilgili süreçlerden sorumlu bir Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonları açılmaktadır İK ‘da bu pozisyondaki kişiyle birlikte çalışmalıdır çünkü kalite İnsanlarla elde edilmektedir.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page