top of page

ÇALIŞANLARIN İŞE BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Her geçen gün ekonomik, siyasal, kültürel, teknolojik ve sosyolojik gelişmelerin yaşandığı küreselleşen dünya düzeninde öğrencisinden öğretmenine, doktorundan mühendisine, beyaz yakalısından mavi yakalısına tüm iş görenler belli bir amaç için yaşıyor ve çalışıyoruz. Kimimiz ailesine iyi imkanlar sunmak, çocuklarını iyi okullarda okutmak, kimimiz kariyer basamaklarını hızlıca atlayarak üst makamlara ulaşmak, kimimiz yaşlanıp iş göremez duruma geldiğinde kendini garantiye alıp Ayvalık’daki yazlığında emekliliğin tadını çıkarmak için...

Her birimizin amaçlarımıza ulaşmak için çaba gösterdiği, dişimizi tırnağımıza taktığımız çalışma hayatında hem örgüt açısından hem de iş görenler açısından önem arz eden bir kavram çıkıyor karşımıza. ‘’Örgütsel Bağlılık’’. Kısaca tanımıyla iş görenlerin kurumlarına bağlılıklarını ifade eden örgütsel bağlılığı etkileyen maddi-manevi bir çok faktör söz konusudur. Ücret düzeyi, sosyal/yan haklar, iş tatmini, motivasyon, güven, değerli hissetme, adalet, kariyer planlaması, iş veren-iş gören ve ekip arasındaki ilişkiler bu faktörler arasında yer almaktadır.

Çalışanların kurumlarına bağlılığını artıran, iş yerlerine sendromlu bir şekilde değil de mutlu bir şekilde gelmelerini sağlayarak iş verenle ortak bir amaç doğrultusunda bir araya getiren örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler birbirlerini tamamlamaktadır.Emeğinin karşılığını doyurucu bir maaşla aldığını hisseden iş görenin aynı zamanda yaptığı işi benimsemesi, ‘’Bu işi ben yaptım, benim başarım’’ diyerek gururlanabilmesi, yöneticisi ve ekip arkadaşları tarafından da başarısının takdir edilmesi iş tatminini dolayısıyla da motivasyonunu artırıcı etkide bulunmaktadır. Bunun yanında özellikle de çalışma hayatına yeni atılan genç arkadaşların yöneticilerinin kariyer planlamalarında yol gösterici olması, kurum için önemli olduklarını, ailenin bir parçası olduklarını kendilerine hissettirmeleri, başarılarının karşılığında ödüllendirmeleri ve kurum içerisinde adaletli bir ortam oluşturmaları da son derece önemlidir.

Örgütsel bağlılığı artıran bu faktörlere her iş veren dikkat ederse; işten ayrılma, devamsızlık, farklı iş arama faaliyetleri, performans düşüklüğü gibi olumsuz durumlar azalarak iş veren ve çalışan ortak bir paydada buluşacak ve başarıya ulaşacaktır.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page