top of page

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Kuralım, Maksimum Performansı Yakalayın!


İnsan ilk işe alındığında aslında doğru seçilmezse, ya da doğru adayı seçtiysek de firmaya bağlılığını sağlayacak bir oryantasyon ve eğitim programı uygulanmaz ise daha ilk 6 ayda o kişi için yaptığınız tüm yatırım çöpe gitmiştir. Kurumda diğer çalışanlara yaratacağı etki, dolduramadığı pozisyonun boşluğu ise cabası.

En iyi adayı aldığınızda, firmaya hızlı kazandıracak bir oryantasyon programı uyguladığınızda ise, eğer içeride adaleti sağlayan, piyasa ile ise dengeyi sağlayan bir ücret yönetim sisteminiz yok ise her zam döneminde başınız ağrıyacağı gibi, ayrıca başarılı çalışanlarınızı da kaybetmeye başlayacaksınız, çünkü birileri bu sistemi uyguluyor.

Performansı yüksek olanları, olmayanlar ile aynı kefeye koyduğunuzda, terfi hak edenler için bir yol haritası çizmediğinizde, kişilerin gelişim potansiyellerini keşfedip eğitimle geliştirmedikçe çalışanlarınızın iş yapma heveslerinin kaybolduğunu sizler de defalarca görmüşsünüzdür.

İK Sistemi kurmanın 7 ana ayağı da yere basmazsa,

masa mutlaka bir ayaktan yere yıkılır.

1-İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA VE ANALİZİ SÜRECİ Kurum Kültürü Analizi Örgüt Yapısı Analizi İnsan Kaynakları Stratejik Amaç ve Hedefleri İş Analizleri İş Tanımları İş Gerekleri Organizasyon Şeması

2-PERFORMANS YÖNETİMİ Performans Değerleme Süreci Performans Kriterlerinin Tespit Edilmesi Performans Değerleme Standartlarının Belirlenmesi Performans Sisteminin Kurulması ve Uygulama

3-SEÇME VE İŞE YERLEŞTİRME Aday Arama Aday Seçim Testleri ve Mülakatlar İşletmeye Yönlendirme İşe Alma İşe Alıştırma (Oryantasyon)

4-EĞİTİM VE GELİŞTİRME YÖNETİMİ Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitim Planı Eğitim İçerik Tasarımı Eğitim Organizasyonu Eğitici Yetiştirme ve Geliştirme

5-KARİYER YÖNETİMİ / KOÇLUK Kariyer Kriterlerinin Oluşturulması Kariyer Planları ve Geliştirme Kariyer Haritaları ve Kariyer Yolları Örgütsel Yedekleme Planı Koçluk Uygulamaları

6-İŞ DEĞERLEMESİ VE ÜCRET YÖNETİMİ İş Değerleme Yapılması İş Gücü Piyasasına Dayalı Ücret Araştırmaları Ücret Yapısının Oluşturulması Ücret Sisteminin Kurulması

7-YETENEK YÖNETİMİ Yetkinliklerin Belirlenmesi

Yetkinlik Havuzunun Oluşturulması

Yetenekli Çalışanlara Ulaşma Yolları

Yetenekli Çalışanları İşletmeye Bağlama

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page