top of page

HEDEF KİTLENİZDE CAZİBE MERKEZİ MİSİNİZ? DÜZGÜN İMAJ – DOĞRU İLETİŞİM

Günümüzde firmalar, işletmeler çok yoğun rekabet ortamında çalışmaktadırlar. Bu ortam içinde onları daha öne çıkartan veya rakipleri karşısında piyasada onları avantajlı duruma geçirecek olan firmalarında bulundurdukları İnsan Kaynaklarıdır. Firma yöneticileri kendilerine en fazla avantajı sağlattıracak olan nitelikli insan kaynaklarının bulunmasını ve kazandırılmasını isterler ve onlarla beraber çalışmak istemektedirler. Bu isteklerin yerine gelmesi için daha önceden planlı programlı bir şekilde çalışmalar yapılması gerekiyor bunu da işletmelerin İK departmanları yapmalıdır.

İK bölümleri kısa, orta, uzun vadede nitelikli insan gücü talebinin ne olacağını öngörmelidir. Tahminleme yaparak ne zaman, ne kadar, nasıl birilerine ihtiyaç olacağını çıkartılması gerekmektedir. Bununla da kalınmaz işe alınacak kişinin yapacağı işler nelerdir, beklentiler neler olmalıdır bunların çıkartılması gerekmektedir. İş analizi yapılmalıdır. Bunların sonucunda da;

  • Personel Bulma: Kaynaklar devreye sokularak istenilen adaylara ulaşılır ve firma hakkında bilgi verilerek kendi işletmelerine gelmeleri konusunda bir farkındalık yaratıp potansiyel bir aday havuzu yaratılması gerekmektedir.

  • Personel Seçme: Havuz içerisindeki adaylardan en uygununu çeşitli bilimsel ve objektif yöntemler kullanarak seçilmesi sağlanır ve firmaya kazandırılır.

  • İşe Yerleştirme ve Alıştırma: İş teklifi yapılır, sözleşmeler yapılır, iş ve ortama alıştırılması sağlanır.

Adaylarda firmaya girebilmek için isteklendirme yapılması gerekmektedir. Eğer isteklendirme yapılmaz ise veya adayda bu durum oluşmaz ise başvuruda dahi bulunulmayacak ve pozisyonla ilgilenmeyecektir bile, bu durumda da üstün nitelikli vasıflı çalışanlar firmanızla hiç ilgilenmeyeceklerdir ve rakiplerinizde çalışacaklardır.

Buradan da anlaşılacağı gibi sadece araştırma, seçme ve yerleştirmeden oluşmayan bu prosesler en az onlar kadar önemli olan başka bir detayı ve çalışmayı da içeriyor. Firmanıza başvuru yapmalarını sağlayacak cazibe ve etki merkezi yaratılmalı, düzgün ve doğru bir imaj oluşturulmalı ve bu imaj doğru hedef kitleye doğru bir iletişimle aktarılması gerekmektedir.

Peki, firmalarında bu bölüm olmayan işletmeler ne yapacaklar kendileri adına bu süreçleri takip edecek ve hızlıca yönlendirmeler yapabilecek deneyimli kişilere ihtiyaçları bulunmaktadır. Hatta İK departmanları olmasına rağmen çeşitli sebeplerle yoğunluk, değişik görevler, fazlaca bilgi sahibi olunmaması, hedef kitleden oluşan aday havuzunun yetersizliği gibi konulardan dolayı bizim gibi danışmanlık firmalarından hizmet alınabilinmektedir.

Teknik (mühendis-teknisyen-tekniker) seçme-yerleştirme ve İK danışmanlıkları bilgi ve becerilerimizi çözüm ortaklarımızla paylaşmak sektörümüzün çok daha ilerlemesi adına KOBİ’lere ulaşıp yardımcı olabilmek için her türlü desteğimizi esirgemiyoruz.

Commentaires


Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page