top of page

Doğru İnsanı Seçmek...

Her yıl organizasyonumuzu iyileştirmek üzerine planlar yapar, sistemler tasarlar, bütçelerle dengeler ve firmamızı büyütmek, karlılığımızı arttırmak üzere kararlar alırız. Tüm bu kararlar yeni pozisyonlar veya mevcut pozisyonlarda iyileştirmeleri, bazen de organizasyonel değişiklikleri beraberinde getirir. Hatta artık pazar ve rekabet o kadar hızlı değişiyor ki bu kararlarımızı 3 aylık, aylık, hatta haftalık periyotlarda dahi güncellememiz gerekir.

Doğru yatırım çoğu zaman doğru insanlarla çizilen strateji ile şekilllenir.

Büyük bir tartışmadır; önce doğru stratejiyi belirleyip ona göre insan mı almak yoksa önce doğru insanları alıp, sonra stratejiyi mi kurgulamak?

Tecrübeler gösteriyor ki doğru insanlar seçilmeden oluşturulan stratejiler ya kağıt üzerinde kalıyor, ya da çöküyor.

Peki Doğru İnsan Nasıl Seçilir?

İnsan çok karmaşık bir yapı. Sosyolojik ve Psikolojik boyutları birer bilim konusu.

Ancak en temelde bazı temel özelliklerden yine de bahsetmek mümkün;

1-İnsanın Yetkinlikleri: Bilgi, Beceri ve Tecrübesi

2-İnsanın Karakteri: Baskın mı, sakin mi, ciddi mi, konuşkan mı, şüpheci mi, sabırlı mı, heyecanlı mı, değişime yatkın mı, muhafzakar mı vb.. birçok karakteri..

3-İnsanın İhtiyaçları/Beklentileri: Gelecek öngürüleri, hangi zaman diliminde yaşadığı. Sahip oldukları, olmak istedikleri. Maslow'a göre nerede?

4-İnsanın Değer-İnanç Sistemi: Asla değiştiremeyeceğiniz genetik kökeni ve pekişmiş inançları, kalın kabuğu. Vazgeçemeyeceği değerleri.

Tüm bunları ölçmek, bizim ilgili pozisyon için ne istediğimizi bilmemiz mümkün mü?

Firma kültürümüzü tanıyor muyuz?

İşe başlattığımız kişiyi firmada tutan ve bağlayan dinamikler nelerdir?

Çalışanda ilk 3 ayda oluşan bağlılık nasıl sağlanılır?

Tüm bu soruların cevabı bugün İnsan Kaynakları'nın temel araştırma alanları.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page