top of page

Başarılı Bir Takım Çalışması için Gereken 10 Özellik


1. Güvenilirliğini kanıtlayabilmeli

İşini düzgün yapan ve üzerine düşen görevleri yerine getiren, sözlerini tutan bir takım arkadaşına rahatlıklar güvenebilirsiniz. Tutarlılık olmazsa olmaz bir özelliktir. Bu tip iş arkadaşınızın elindeki işi en iyi şekilde yapacağından emin olabilirsiniz.

2. Yapıcı şekilde iletişim kurmalı

Takımlar, düşüncelerini paylaşan ve fikirlerini açıkça ortaya koyabilen, dürüst ve diğer arkadaşlarına saygı gösteren kişilere ihtiyaç duyarlar. Bunu yapan kişi insanlarla yapıcı bir şekilde iletişim sağlıyordur. İyi bir takım arkadaşı, fikirlerini pozitif, kendine güvenli ve diğerlerine saygılı bir şekilde dile getirir.

3. Aktif bir dinleyici olmalı

İnsanları dinlemeyi bilen kişiler, takım için son derece değerli insanlardır. Takımlar, karşısındakini anlayan, söylediklerini algılayan ve başkalarının bakış açılarını ve düşüncelerini tarafsız bir şekilde gözden geçirebilen kişilere ihtiyaç duyarlar. Aynı şekilde, bir takım arkadaşı, diğerinin eleştirisini kendini korumaya almadan dinleyebilmelidir. Efektif iletişim ve problem çözme becerisi için ise en önemli şey önce dinleyip, sonra konuşmayı bilmektir.

4. Aktif bir katılımcı olarak hareket etmeli

Aktif şekilde katılımcı olan insanlar aynı zamanda iyi birer takım arkadaşıdırlar. Toplantılara hazırlıklı gelirler ve insanların konuştuklarını dikkatle dinlerler. İşlerine tamamen konsantredirler ve asla pasif değildirler.

Aktif katılımcı takım arkadaşları aynı zamanda, işleri halletmek için inisiyatif kullanabilen kişilerdirler.

5. Açık ve gönüllü bir şekilde bildiklerini paylaşmalı

İyi takım arkadaşları aynı zamanda paylaşımcı olurlar. Ellerindeki bilgileri ve deneyimi diğer arkadaşlarıyla paylaşmak için istekli olurlar. Diğer takım arkadaşlarının da daima iş hakkında güncel bilgiye sahip olduklarından emin olurlar. Toplantılar ve organize görüşmelerin dışında da takımın üyeleri iyi iletişimde olmalıdırlar. Böylece birbirleriyle konuşurken ve önemli bilgileri aktarırken rahat olabilirler.

6. İşbirliği yapmalı ve yardım etmeye açık olmalı

İşbirliği içinde olmak, başkalarıyla çalışırken, gerçekten önemlidir. Etkili takım arkadaşları birbirleriyle işbirliği içinde olur ve fikirlerini tartışarak ortak bir noktada buluşurlar.

7. Esnek olmalı

Takımlar, değişen durumlarla sık sık karşılaşabilirler. Bu durumda bazen kendilerini de değiştirmeleri gerekebilir. İyi takım oyuncuları değişime ayak uyduranlardır. Yeni bir durumdan şikayet etmez ya da strese girmezler. Yeni durumların pozitif yanlarını görebilirler ve gerektiğinde uzlaşmaya varabilirler.

8. Takıma bağlı olmalı

İyi takım arkadaşları işlerine, takıma ve takımın işlerine özen gösterirler. Ofise her gün kararlı ve umursayarak gelirler.

9. Sorun çözmede başarılı olmalı

İyi takım arkadaşları sorunları çözmek için gönüllüdürler, problemler için birilerini suçlamaz ya da sorunu görmezden gelmezler.

10. Başkalarına saygılı ve destekleyici olmalı

İyi bir takım arkadaşı, diğer takım üyelerine adil ve saygılı davranır. Karşısındakini dinler ve fikirlerine saygı gösterir.

Kaynak: www.takimcalismasi.org

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page