top of page

Performans Yönetim Sistemi Neden Gereklidir?


Niçin Performans Yönetimine İhtiyaç Vardır?

İş yerlerini benzerleri ile ayıran, rekabette avantaj sağlatan, büyümesini ve ilerlemesini , kazancının artmasını sağlayan önemli faktörlerden ve önde gelen unsurların başında işgörenler gelmektedir. Çalışanların fiziksel , fikirsel emeklerinin değerlendirilmesi ve ölçülmesi öncelikli konular arasındadır. İşletmeye ait kararların düzgün ve zamanında verilebilmesi için performans yönetimi sistemine ihtiyaç vardır.

Performans Değerlendirmesi ile Performans Yönetiminin Karşılaştırılması

Performans Yönetimin Amaçları Nelerdir?

  • Çalışanların ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için güçlendirme, motive etme ve ödüllendirme

  • Çalışanların görevlerine odaklanması, görevlerin doğru yapılmasını sağlamak

  • Proaktif bir yönetimle belirlenen görev , amaç ve sorumluluklarını için performans göstermek

  • Hedeflere varabilmek için odaklanma, bireysel ve grup potansiyelini grup ve örgüt adına artırmak

Performans Yönetiminin Temel Unsurları

  • Bireysel performansın örgütsel hedeflere göre planlanması

  • Değerlendirme yönteminin seçimi ve kriterlerin belirlenmesi

  • Seçilen yöntemlere göre performansın değerlendirilmesi

  • Değerlendirilen çalışana performansı ile ilgili geribildirim vermek

  • Geribildirim sonuçlarına göre bireysel performansı geliştirmek amacıyla çalışanın yönlendirilmesi (koçluk)

  • Performans değerlendirme sonuçlarının, terfi , ücretlendirme , zam , kariyer gelişimi ve eğitim v.b kararlarında temel oluşturması

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page