top of page

Kariyer Yönetimi ile Yetenekleri Elde Tutmak


İnsan Kaynakları Yönetimi içerisindeki süreçleri incelememize devam ediyor, bugün de Kariyer Yönetimi’nden bahsetmek istiyorum. Daha önceki yazılarımda Performans Yönetimi , Ücret Yönetimi , Seçme ve Yerleştirme , Eğitimin Çalışanlara Katkısı gibi konuları sizlerle paylaşmıştım.

Kariyerin sözlükte ki anlamı ‘’İşgörenlerin başladığı, çalışabildiği yıllar içerisinde geliştirdiği ve çalışma hayatının sonuna kadar devam ettirdiği iş veya pozisyon’’ olarak tanımlanmaktadır. Kariyer kelimesinin günlük yaşamda bir çok kullanıldığı yer söz konusudur. ‘’Kariyer yapmak’’, ‘’Kariyerin Başında’’, ‘’Kariyerini Geliştirmek’’ , ‘’Kariyer Sahibi’’ gibi... Kariyer kelimesinin bir şekilde başarı ile paralellik gösterdiği, başarının yerine geçtiğini, çağrıştırdığını görebiliyoruz.

Nitelikli, Yetenekli İşgöreni İşletmede Nasıl Tutacağız?

Günümüz işletmeleri yetenekli ve nitelikli çalışanı ancak gelişmeye açık bir kariyer yönetimi ile elinde tutabilmektedir. Bundan dolayıdır ki tüm profesyonel organizasyonlar bu iş için ciddi zaman ayırıp, kafa yormakta ve çalışanları için kariyer planları ve uygulamaları düzenlemektedirler.

Kariyer Yönetimi Nedir?

Kariyer Planlama ve Kariyer Geliştirme diye ikiye ayrılır. Çalışanların yetenekleri, ilgi alanlarını ve kazançlarını analiz etmelerine yardımcı olunmalı ve kariyer geliştirme faaliyetlerinin planlanması olarak değerlendirilmektedir. Bireysel ve Örgütsel Kariyer Yönetimi olmak üzere de ikiye ayrılmaktadır.

Kuruma Faydaları Nelerdir?

  • İş Sadakati Sağlanır

  • Terfi Edecekler Belirlenir

  • Seçme Yerleştirme ve Kurumsal Yedekleme Oluşturulur

  • İşgücü Farklılığına Yardımcı Olunur

  • İş / Ücret İlişkisi Kurulur

  • Hedef Belirlemek Kolaylaşır

  • Çalışanların Yatay ve Dikey Hareketliliği Sağlanır

  • Çalışanların Beklentileri Ortaya Çıkar

Kariyer Danışmanlığı

İşgörenlerin mesleklerinde ilerlemeleri ve gelişmeleri konusunda analizler yaparak fırsatların oluşmasına neden olur. Çalışanların ilgi ve istekleri dikkate alınarak işletme içerisindeki kariyer yolları hakkında bilgilendirmeler yapmalıdır.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page