top of page

Kariyer Planlamasında 6 Adım

Kariyerimiz ile ilgili planlama yaparken hepimizin başvurmuş olduğu bazı adımlar var. Peki nedir bu adımlar?

  1. Hedef Belirleme :Kariyer planlamasına başlanırken ilk adım olarak ulaşmak istenilen hedefle ilgili karar verilmelidir. Nereye, ne zaman ulaşmak istenildiği konusunda kararlı olunmalıdır. Her an bir engelle karşılaşılabileceği gözardı edilmeyerek yedekte B planı bulundurulmalıdır.

  2. Sektör Belirleme: Planlamanın ikinci adımı sektör belirlemek olmalıdır. Hangi sektörlerin ve firmaların geleceği olduğunu ve bunlardan hangilerinin ihtiyaç eksiğinin olduğu tespit edilmelidir. Bütün bunlar yapılırken kişinin bilgi ve becerileri göz önünde bulundurulmalıdır.

  3. Pazarlama Planı : Uygun sektör ve meslek bulunduktan sonra kişinin bilgi, beceri ve deneyimleri kullanabileceği pozisyonlar için plan geliştirilmelidir.

  4. Güçlü ve Zayıf Yönlerin Belirlenmesi : Burada önemli olan güçlü yönleri arttırmak ve zayıf tarafları en aza indirmektir. Bunu başarabilmek için öncelikle güçlü ve zayıf yönlerin neler olduğunun bilinmesi gerekir. En doğru yol, kişinin mümkün olduğunca tarafsız olarak kendini dinlemesidir.

  5. Hareket Planı : Verilen kararları yerine getirmek için yapılan çabalardan oluşan bir süreçtir. Bu aşamada araştırma yapılabilir, sektördeki uzmanlarla konuşulabilir ya da yapılması planlanan işte başarılı olmuş olan kişiler incelenebilir.

  6. Finans Planı : Kariyer planlarında yapılacak değişiklikler finansal durumu etkileyebilir. Arada sırada kişinin kendi kariyer haritasına ve koşullara göz atması faydalı olacaktır.

Kaynak: Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt:3, Sayı:2, 2011

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page