top of page

İnsan Kaynakları Yönetiminde 7 Ana Kural


İş ahlakı sadece iş dünyasında geçerliliği ve anlamı olan bir kavram değildir. Genel ahlaktan soyutlanamaz. Örneğin; hayatın içerisinde sözünden dönmek doğru değil ise, bu davranış iş hayatında da doğru kabul edilemez.

İnsan Kaynakları Yönetiminin ahlaki politikaları şu 7 Ana Kural ile bağlanabilir:

 1. İşgören Seçme ve Yerleştirme esnasında doğru ve samimi olmak

 2. Adil ücret sağlamak

 3. Geçerli ve güvenilir olmayan ve ayırım yaratan değerlendirme ve terfi ettirme sistemlerini kullanmaktan kaçınmak

 4. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm önlemleri almak, işgöreni bilgilendirmek

 5. İşgörenlerin önerilerini yapabilecekleri ve duyurabilecekleri sistemleri kurmak

 6. Tüm işleyişte ama özellikle işten çıkartmalarda adil olabilmek

 7. İnsan Kaynakları Yöneticileri özellikle işgörenlerle aralarında ahlaki kurallara uygun bir iletişim kurmalı ki işgörenlerde yönetimle, müşterilerle ve birbirleriyle bu düzlemde ilişki kurabilsinler. Hatta bazı teşvikler ile desteklenmelidir. Çünkü bu anlayış bulaşıcıdır ve işletme içerisinde kişiden kişiye geçebilmektedir.

Artık Olmasın...

Günümüzde bazı işletmeler, eğitim ve oryantasyon programları içerisine ahlaki eğitimi de katmaktadırlar. İşletmeye özel değerler, ahlaki ve etik kurallar el kitapçığı yapıp yazılı hale getiren işverenlerde mevcuttur.

 • Artık sigortasız veya küçük yaşta işgören çalıştırmak,

 • İşe alımlarda torpil yapmak ve taraflı olmak,

 • İşgörenlere eşit ve adil davranmamak,

 • Cinsiyet, ırk, etnik köken ayırımcılığı yapmak,

 • Terfi süreçlerinde öznel olmak,

 • Yanlış bilgiler vermek,

 • Saygı göstermemek,

 • Kendi çıkarları için hizmet etmeleri için kullanmak,

 • Zarar vermek,

 • Verilen sözleri tutmamak ,

 • Adil davranmamak,

 • İşgörenlerin fikirlerini söyleme ortamından mahrum bırakmak gibi olumsuzlukları

görmek istemiyoruz. Bunların yaşandığı işletmeleri de çağdaş ve çalışabilir ortamlara dönüşmesi için İnsan Kaynakları üzerine düşen görevleri layıkıyla yapması gerekmektedir.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page