top of page

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İş yerleri önümüzdeki yıllarda çevresel faktörleri dikkate almak zorundadırlar. Globalleşme, çevresel faktörler, teknolojik gelişmeler, kültürel ve insani farklılıklar iş hayatını etkilemeye ve değiştirmeye devam edecektir. Bu özelliklerden ötürü ürünlerin yaşam ömürleri kısalmış ve örgütsel esnekliğin, çalışanlar ve müşterilerin isteklerine cevap verme becerisi ve hızının önemi artmıştır. Bu işlerin altından kalkabilme ve yönetme kapasiteleri her firmanın başarısında hayati önem taşımaktadır. Yeterli becerileri ve bakış açıları, tecrübeleri olan çalışanları elde tutabilme, gelişmesine yardımcı olmak ve onları cezbedebilme rekabet ortamında önemli bir yetenektir.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynaklarından rekabette bir avantaj elde etmede ve bu avantajı artırmada kullanılabilecek önemli bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda İnsan Kaynakları uygulamaları ile işletmenin genel stratejileri arasında bağlantı kurulur. Temel İnsan Kaynakları Yönetimi felsefesini kapsayan bu yollar, daha sonra İnsan Kaynakları politikalarına ve sistemlerine dönüştürülür. İşletmenin genel amaçlara ulaşmasında tutarlılık sağlanması için İnsan Kaynakları Stratejilerinin, politikalarının ve uygulamalarının tümü örgütün stratejik planına entegre edilerek bütünleştirilir.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

 • Teknolojik Gelişim

 • Küreselleşme

 • Bilgi Toplumuna Geçiş

 • Değişen Rekabet ve Piyasa Koşulları

 • Bilgi Çalışanlarının Ortaya Çıkması

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimin 4 Önemli Çıktısı

 1. Katma değer , üretmeyen rutin işlerden kurtulmak

 2. İşletmedeki tüm yöneticileri doğru bilgilendirmek

 3. Çalışan herkesin insan kaynakları yönetimine katılımını sağlayacak politikalar üretmek

 4. Bireysel becerileri ve çabaları , işletme hedefleri ile paralellik yaratan çalışmalara dönüştürmek

Stratejik İnsan Kaynaklarının Planlanması

 1. Misyon ve Vizyonun anlaşılması

 2. İç v dış çevre faktörlerinin analizi – SWOT-

 3. Stratejik hedeflerin belirlenmesi

 4. Hedeflere ulaşmak için alternatif stratejilerin oluşturulması

 5. Stratejilerin değerlendirilmesi ve seçilmesi

 6. Uygulanan strateji sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page