top of page

Performans Kriterlerinde "SMART" Yaklaşımı

Performans değerlemesine başlamadan önce yapılması gerekenler öncelikle işgörenlerin başarılarını ölçecek kriterlerin belirlenmesidir. Bu kriterler ile çalışanların başarıları arasında kurulan korelasyon sonucunda gerekli değerleme yapılabilmektedir.

Eğer standartlar ve belirli kriterler yok ise performans değerlemesi nasıl yapılabilir ki?

Performans Değerlemesinin başarılı olabilmesi için yapılması gereken öncelikli çalışmalar bulunmaktadır.

  • İş Analizleri yapılmalıdır,

  • İş Tanımları çıkarılmalıdır,

  • Görev Tanımları çıkarılmalıdır,

  • Performans Standartları belirlenmelidir,

  • Hedefler netleştirilmelidir.

Peki, Performans Kriterleri / Hedefleri nasıl oluşturulmalıdır? Bu kriter ve hedefler kantitatif ve kalitatif şekillerde olabilir.

Bu özellikler aşağıdaki gibi SMART yaklaşımıyla özetlenebilir:

  1. SPECIFIC: Çalışanlarla birlikte veya daha önceden uzlaşarak hedeflerin ne olduğu her iki taraf açısından net ve somut olmalıdır. Kendiişleri ile ilgili ne beklendiğini bilmelidir.

  2. MEASURABLE: Kriterler ölçülebilir ve objektif olmalıdır. Nicel kriterler çok net ölçülebilir ama nitel özellikler de daha dikkatli olunmalıdır.

  3. ACHIEVABLE: Kriterler ulaşılabilir olmalıdır. Ne çok uzak hedefler ne de çok basit hedefler olmalıdır.

  4. REASONABLE: Hedefler gerçekleşebilir, makul olmalıdır.

  5. TIME-BOUND: Zaman sınırları da bulunmalıdır.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page