top of page

İŞ DEĞERLEMESİ ve ÜCRET YÖNETİMİ

Bir iş yerinde iş değerlemesi yapılacaksa öncelikle ilkeleri belirlemek gerekmektedir ki bunlar şunlardır;

  • İşin değerlenmesi, işgörenin değil: Çalışanların işini nasıl yaptığı değil, bir işin nasıl yapıldığı önemlidir.

  • Eşit işe eşit ücret: Önem ve güçlük derecelerine göre sınıflandırma yapıp aynı durumda olanlar aynı ücreti, farklı olanlar ise farklı ücret almaları sağlanmalıdır.

  • Dürüstlük ve doğruluk: İşin değerlemesini yapacak kişilere karşı çalışanların kafasında bir soru işareti olmaması gerekmektedir ve objektif olunacağı konusunda güven duymaları gerekmektedir.

  • Gizliliğin olmaması: İş değerlenmesinin başından sonuna kadar tüm süreç açık olmalı gizlilik durumunda çalışanlar kendi aleyhlerine bir durum olduğu kanısına vararak güvenlerini yitirirler ve işe karşı direnç gösterir amaca ulaşmakta zorluklar çıkarabilirler. Sistem ve süreçler hakkında şeffaf olunmalı ve sistemin avantajları anlatılmalıdır.

  • Taraflarca sistemin benimsenmesi: Her işte olduğu gibi üst yönetimden tüm alt kademeye kadar sistem iyice anlatılmalı ve üst yönetimce işleyişin arkasında durulmalı yoksa güvensizlik ortamı oluşacaktır.

  • Ücret Kararlarında Kullanılması: İş değerlemesi yaptıktan sonra çıkan sonuçlar ücret yapılandırmasında kullanılması gerekmektedir bundan sonra kişisel değerlendirmelerden kesinlikle vazgeçilmelidir.

  • Veriler güncel tutulmalıdır: İşlerin önem ve güçlük derecelerinde farklılık yaratacak, işyerinde ki değişikliklerin yeni iş alımlarından kaynaklanan veya teknolojik değişimlerden kaynaklanan durumları hemen iş değerleme sisteminde güncel hale getirilmesi gerekmektedir.

İşlerin işletme içerisindeki zaman dilimi karşılığında oluşan iş değerlemeleri zamanla değişimler gösterecektir. Stabil değildir.

İşler ile değerleri arasındaki ilişki bozulduğu takdirde işlerle ücretler arasındaki denge de bozulacaktır. Bu durumda iş değerlemeleri bir kez yapılıp bırakılmamalı sürekliliği olan ve zamana göre de revize edilmesi gereken bir sistemdir.

KOBİ’lere bu konuda gerekli desteği, ekibimizle beraber vermekten mutluluk duyuyoruz.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page