top of page

CARL JUNG VE KİŞİLİK TİPLERİ


Jung kişiliği değerlendirmede dört önemli boyutun var olduğuna inandı.

* İlki, kişinin enerjisini (içten veya harici) nereden elde ettiği ile alakalıdır.

* İkincisi, kişinin bilgi toplama yolunu kapsar (ya kesin ardışık bir şekilde veya daha sezgisel ve rastgele şekildedir).

*Üçüncüsü, kişinin karar verme şeklidir.(ya rasyonel bir şekilde veya gerçeklere dayalı olarak ya da sübjektif ve kişisel şekildedir).

*Dördüncüsü, plan yapan ve düzenli kişi ile kolay davranan ve esnek kişiler arasındaki farkla alakalıdır.

Dışadönüklüğe karşı içedönüklük: Kişi dıştan mı içten mi yoksa içten mi enerji elde etmeyi tercih ediyor.

Hissetmeye karşı sezme: Kişi bilgi toplamayı kesin bir şekilde mi yoksa algısal bir şekilde mi tercih ediyor.

Düşünmeye karşı kanı: Kişi rasyonel bir şekilde mi yoksa sübjektif şekilde mi karar vermeyi tercih ediyor.

Yargılamaya karşı algılama: Kişi düzenli bir şekilde mi yoksa spontane(doğal)bir şekilde mi yaşamayı tercih ediyor.

Jung, her insanı tek bir boyutta değerlendirmemiş genel öngörülebilir bir çerçeve üzerinden bu tanımları oluşturmuştur.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page