CARL JUNG VE KİŞİLİK TİPLERİ


Jung kişiliği değerlendirmede dört önemli boyutun var olduğuna inandı.

* İlki, kişinin enerjisini (içten veya harici) nereden elde ettiği ile alakalıdır.

* İkincisi, kişinin bilgi toplama yolunu kapsar (ya kesin ardışık bir şekilde veya daha sezgisel ve rastgele şekildedir).

*Üçüncüsü, kişinin karar verme şeklidir.(ya rasyonel bir şekilde veya gerçeklere dayalı olarak ya da sübjektif ve kişisel şekildedir).

*Dördüncüsü, plan yapan ve düzenli kişi ile kolay davranan ve esnek kişiler arasındaki farkla alakalıdır.

Dışadönüklüğe karşı içedönüklük: Kişi dıştan mı içten mi yoksa içten mi enerji elde etmeyi tercih ediyor.

Hissetmeye karşı sezme: Kişi bilgi toplamayı kesin bir şekilde mi yoksa algısal bir şekilde mi tercih ediyor.

Düşünmeye karşı kanı: Kişi rasyonel bir şekilde mi yoksa sübjektif şekilde mi karar vermeyi tercih ediyor.

Yargılamaya karşı algılama: Kişi düzenli bir şekilde mi yoksa spontane(doğal)bir şekilde mi yaşamayı tercih ediyor.

Jung, her insanı tek bir boyutta değerlendirmemiş genel öngörülebilir bir çerçeve üzerinden bu tanımları oluşturmuştur.

Öne Çıkanlar