top of page

Başarı için 15 Temel Yetkinlik

İşletmeler bünyelerine işgören katmak istediklerinde öncelikle kendilerinde ki açık pozisyonu değerlendirip o pozisyon için gerekli olan kriterleri ortaya çıkarıp, listelerler. Bu listeler içerisinde en çok gördüğümüz ve duyduğumuz başlıklardan biri ise yetkinliklerdir. Yetkin neye denir diye baktığımızda kelime anlamı ‘’ Gerekli olgunluğa erişmiş, olgun, kâmil, mükemmel’’ olarak görüyoruz. Yetkinlik ise ‘’Yetkin olma durumu, olgunluk’’ olarak değerlendiriliyor.

Öncelikle Yetkinliğin üçe ayrıldığını görüyoruz. Bunlar;

 1. Temel Yetkinlikler

 2. Teknik Yetkinlikler

 3. Yönetsel Yetkinlikler

Bu başlıkların birçok açıdan anlatıldığı, özetlendiği yazıya döküldüğü dokümantasyonlar mevcut. Ben bu yazımda bazı kavramlar ve tanımlar üzerinden Temel Yetkinliklerin ne olduğunu anlatmak isteyeceğim. Bunun daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum.

Temel Yetkinlikler

 1. Bilgi Paylaşımı: İşe yönelik edindiği bilgileri arkadaşları ile paylaşır.

 2. Bütünsel Bakış: Olaylara farklı yönlerden bakabilir, tüm yönleriyle büyük resmi kavrayabilir.

 3. Dürüstlük, İş Ahlakı ve Güvenirlilik: Verdiği sözleri yerine getirerek, çalışma ilkelerine uygun davranarak güvene dayalı ilişkiler geliştirir.

 4. Hesap Verebilirlik: Eylem ve konuşmalarından sorumludur, taahhütlerine uygun ve tutarlı davranışlarda bulunur.

 5. İletişim ve İlişki Kurma: Kurum içerisinde etkili iletişim becerileri sergiler, güvene dayalı ilişkiler geliştirir. Diğerlerin katkısını ve düşüncelerinin önemli olduğunu hissettirerek pozitif ilişkiler kurar.

 6. İşbirliğine Açıklık: Her türlü işbirliğine açıktır, başkalarının işbirliği ihtiyacına maksimum seviyede cevap verir.

 7. Muhakeme: İki unsur arasında ki seviye ve ilişki farkını algılayarak karar verir.

 8. Öğrenme Motivasyonu: Yeni bilgi, hüner, beceri elde etmek için sürekli araştırır sonuçlarını işinde kullanmak üzere sürekli araştırır.

 9. Problem Çözme: Sorumluluk üstlenir, etkin çözümler önerir ve uygular.

 10. Sakinlik/Soğukkanlılık: Zor durumlarda sakindir. Soğukkanlılıkla kararlarını alır ve uygular.

 11. Sosyal Olma: Etrafındaki kişilerle devamlı etkileşim ve iletişim halindedir.

 12. Sözlü İletişim ve Etki Yaratma: Hitabet yeteneği vardır, iletişim sırasında karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlar, iletmek istediği mesajı uygun tutum ve davranışlarla anlatır.

 13. Süreçlere Dikkat: Süreç bazlı düşünür, içinde olduğu süreçlerin hızlı, ekonomik daha kaliteli gerçekleşmesine çalışır.

 14. Tedbirlilik: Hatalar oluşmadan önce önlemler alır veya alınması için uyarılarda bulunur.

 15. Veri Toplama: İşinde kullanmak üzere her türlü veriyi toplar

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page